Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Започна провеждането на училищния кръг на Олимпиадата по орнитология, организиран от Българско дружество за защита на птиците и Регионалните инспекторати по образованието. Тази година участници има от регионите на Бургас, Пловдив, Хасково, Свищов, Плевен, Сливен, Елхово и много други населени места.

Олимпиадата по орнитология е една от значимите образователни дейности на БДЗП. Провежда се от 1999 г., всяка година в нея се включват повече от 2000 ученика от 6 до 8 клас. Разделена е на три кръга – училищен, регионален и финален. Най-добрите млади оритолози в страната се определят чрез тест и практически задачи /разпознаване на птици по снимки и звуци/.

Олимпиадата по орнитология се провежда успешно благодарение доброволния труд на членовете на БДЗП, които ентусиазирано се включват във всички дейности по нейната организация.

Ако искате да получите повече информация, да заявите участие или да помогнете като доброволец, моля свържете се с регионалните офиси на БДЗП:

Бургас – тел. 056 / 841 268;
Хасково – тел. 038 / 622 964;
Пловдив – тел. 032 / 626 212;
Свищов – тел. 0631 / 64 014;
Варна – тел. 052 / 651 536;