Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на декември екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“ и доброволци засадиха още 200 млади тополови дръвчета в три площадки в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 –  две площадки в „Сакар“ и една в „Западна Странджа“. С тях общият брой на засадените досега дръвчета (топола и дъб) от началото на проекта досега става 1700 в общо 30 площадки с обща площ 28 дка.

Освен новите площадки, екипът засади и много нови дръвчета в предишни площадки на мястото на такива, увредени от животни.
Младите тополи са засадени по поречията на реки и потоци с цел след време да приютят гнезда на царски орли в короните си. Основните дървета, използвани за гнездене от вида, са именно тополите, следвани от различни видове дъб. Една от главните причини за увреждане на гнездовите местообитания на царския орел е масовото изсичане на тополите през последните 15-20 години.

Засаждането на новите дървета е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Предстои още едно последно залесяване на дъбови фиданки през февруари.