Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Още топъл труп на световно застрашената малка белочела гъска (Anser erythropus) беше установен до стената на язовир Скалица (до източния край на язовир Овчарица). Тялото на птицата беше намерено на 13.01.2008 г. от екипа на БДЗП, извършващ Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в този район. Птицата е била простреляна в гърдите по време на безпрецедентно интензивния лов в района на двата язовира (около язовира имаше истинска канонада, като само по стената на язовир Скалица същия ден бяха преброени 694 ловни гилзи). На стената на язовир Скалица 3-ма ловци с бял Volkswagen Vento с регистрационен номер СН 73 17 СА излъчваха запис на обаждането на диви гъски, което е забранено по Закона за лова и опазването на дивеча. Вследствие на гъстата мъгла, привлечените от записа диви гъски доближаваха бракониерите на разстояние, от което нямаха шанс да избегнат разстрел практически от упор. При пристигането на екипа на БДЗП записът беше изключен, бракониерите се преместиха с колата на няколкостотин метра към южния бряг на язовир Овчарица и скрити в мъглата, подновиха излъчването на гласовете и канонадата от изстрели. Именно в този район минути след това беше намерена на снега малката белочела гъска.

По наблюдения на колегите от Зелени Балкани, с които БДЗП има съвместен екип за преброяването на птиците в района, записи на гласове на гъски там са били пускани незаконно и на 12.01.2008 г.

Малката белочела гъска е един от видовете, застрашени от изчезване в световен мащаб. В България се среща предимно през зимата, като изследванията показват, че в страната зимуват обикновено до около 100 екземпляра. БДЗП участва в мащабно проучване на вида съвместно с норвежкия партньор на BirdLife International и в разработването на Европейския план за действие за опазването на малката белочела гъска. Маркирани от норвежките природозащитници екземпляри със сателитни предаватели бяха регистрирани над Струмското дефиле, откъдето понякога прелитат до влажни зони в Серевна Гърция. Други малки белочели гъски са преминавали над поречието на Марица, като застрелян индивид е намиран от екип на БДЗП и до язовир Пясъчник.

За намерената застреляна малка белочела гъска до язовир Скалица беше уведомен РИОСВ – Стара Загора и с тяхно съгласие птицата беше взета и предадена с протокол в Националния природонаучен музей – БАН.