Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетски лешояди, © Mahmut Koyaş

Безпокойството на птиците в местата, които обитават, продължава да бъде една от сериозните заплахи особено за някои редки и застрашени видове. От Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) алармират за зачестяване на случаите на безпокойство над белоглави и египетски лешояди в Източните Родопи. Най-често това се причинява от туристи, които се доближават прекалено много до скалите на гнездящите птици. Нека помним, че природата на Източните Родопи е дом, а всеки който пристъпи прага му – гост.

Все по-лесният достъп до места от дивата природа води до повсеместно безпокойство, което се отразява пагубно върху размножаването и оцеляването, особено на младите птици. Престоят и разходките в близост до върховете и подножията на скалите и гнездата на лешоядите причиняват безпокойство. Прогонени от човешкото присъствие, лешоядите оставят своите яйца и малки незащитени. Отсъствието на родителите дори за кратък период крие риск от преохлаждане на яйцата или новоизлюпените и тяхната смърт.

Белоглав лешояд с малко, © Волен Аркумарев

Белоглав лешояд с малко, © Волен Аркумарев

„Египетските и белоглавите лешояди са силно чувствителни към човешко присъствие в близост до гнездовите им скали. Свидетели сме на редица случaи, в които двойки напускат завинаги гнездото и територията, която видът е обитавал от десетки години, именно заради човешко безпокойство.“, коментира д-р Волен Аркумарев, Отговорник природозащитни дейности в БДЗП.

Екстремни спортове като скално катерене, парапланеризъм, офроуда в гнездови територии на лешояди и други застрашени видове птици се отразяват пагубно върху тях. В страната има много подходящи места за практикуване на подобни спортове, но все по-малко подходящи местообитания за гнездене на тези редки видове.

Най-чувствителният на безпокойство период е времето на мътенето и отглеждането на малките – между месеците февруари и август.

По долината на река Арда е създадена мрежа от защитени територии с цел опазване на лешоядните видове птици, в които има въведени ограничения за избягване на безпокойство над територията и видовете, заради които е обявена. От БДЗП призовават туристите да следват някои важни правила за закрила на дивия свят:

  • информирайте се за защитените територии около вас и в районите, в които планирате посещения както и за ограниченията в тях;
  • не се качвайте и разхождайте по върха на скалите;
  • не вдигайте прекалено много шум;
  • ако снимате с дрон не приближавайте скалите, на които гнездят защитени видове;
  • следвайте само маркираните пътеки, където има такива;
  • не увреждайте естествената растителност.

Съгласно Закона за защитените територии на Република България са въведени специфични ограничения на човешките дейности в рамките на защитените територии. Тяхното неспазване може да има пагубен ефект върху защитените видове, които се срещат в тях.

В случай, че забележите нарушения в границите на защитените територии, сигнализирайте на Зеления телефон на съответната РИОСВ.

Река Арда, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Река Арда, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu