Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

И този март, за десета поредна година, екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) инсталира фотокапани в гнезда на египетски лешояди в Източните Родопи. Този сезон инсталираните устройства са шест в шест гнезда на вида, като майсторски са прикрепени и замаскирани с природни материали, за да не причиняват безпокойство на птиците.

Благодарение на тези технологии разбираме броя на новоизлюпените малки, степента на смъртност при тях, а в някои случаи дори причината за смъртност. Това ни помага да приложим в бъдеще стратегия за спасяване на някои от младите птици в ранна възраст.

Чрез фотокапаните за първи път разкрихме аспекти от навиците и поведението на двойките по време на гнездовия сезон и по точно – какви са ролите на двете птици в семейството. Мъжките пици полагат повече усилия при строежа на гнездото, докато женските имат по-важна роля по време на мътенето на яйцата. Но и двата пола имат еднакво значение при храненето и отглеждането на малките, като успешно поемат ролята на другия родител, когато се наложи.

Данните от фотокапаните ни помагат да проследим и степента на заместване на птиците в двойката. Те са от изключително значение за установяването на заплахи и създават възможност за борба с тях.

На този линк е поместено подробно ръководство за инсталиране на фотокапани в гнезда на египетски лешояд.

Инсталирането на фотокапаните е част от природозащитните дейности по LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.

Инсталиране на фотокапан

© Йорданка Луканова

Фотокапан, © Владимир Добрев

Фотокапан, © Владимир Добрев