Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Над 100 деца от Шумен се включиха в първите за това лято уроци по Горска педагогика организирани от експерти на Дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ и Североизточното държавно предприятие.

 

За пръв път горските гостуваха на малчуганите от детска градина „Изворче“ в Шумен. Новият урок бе на тема опазването на малкия креслив орел у нас, увеличаване на числеността му и създаване на места подходящи за вида.

 

През юли от Североизточното държавно предприятие издадоха  книжката „Приказки от гнездото“, чрез която по достъпен начин децата се запознават с живота на малкия креслив орел, как се размножава, какво използва за храна и къде се среща. Към всяка страница от книжката има подготвена игра, с участието в която малчуганите влизат в ролята на орлета – строят гнезда, учат се да летят, търсят си храна, а в края на лятото отлитат на юг, за да се върнат в България отново през пролетта. Всяко занятие е в рамките на два часа, като децата сами трябва да прочетат книжката и да приложат получените знания по време на игрите.

 

През следващите месеци в урока за орела ще се включат и деца от Добрич, Варна и Търговище. Преподаватели от предучилищни групи, както първи и втори клас, могат да се свържат с горските педагози от дирекцията на природен парк „Шуменско плато“ и Североизточното държавно предприятие, които да им гостуват, за да учат и да се забавляват заедно с малките природолюбители.

 

Новият урок и книжката „Приказки от гнездото“ се осъществяват благодарение на проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Партньори в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.