Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
fab|fa-readme|

Годишни доклади

Годишни доклади на БДЗП

Българско дружество за защита на птиците публикува годишни доклади за дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2016
Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2017

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.