Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Годишни доклади

Годишни доклади на БДЗП

Българско дружество за защита на птиците публикува годишни доклади за дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2016
Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2017