Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Годишни отчети

Годишни отчети на БДЗП

Българско дружество за защита на птиците публикува годишни отчети за дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2016
Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2019
Годишен доклад 2017
Годишен доклад 2017