Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Основни постижения

Още със създаването на Българско дружество за защита на птиците, ние поставихме началото и основите на модерната природозащита в България.

Най-значимите събития от нашата история по години:

1988
1988
Първата гражданска организация за опазване на дивата природа в най-новата история на България
1989
1989
Организирани практически природозащитни дейности на терен
1990
1990
Охрана на гнезда на ловни соколи
1991
1991
Започва програмата за Орнитологично важните места – основа на бъдещата мрежа Натура 2000
1992
1992
Партньор на BirdLife International
1993
1993
Спасихме от изчезване колонията на къдроглавия пеликан в резерват "Сребърна"
1994
1994
Първи големи международни проекти на БДЗП – ,,Пода“ и ,,Източни Родопи“
1995
1995
Принос за първите държавни стратегически документи за опазване на природата
1996
1996
Първият български План за управление на защитена територия
1997
1997
Вицепрезидентът на България Тодор Кавалджиев става първият почетен член на БДЗП
1998
1998
БДЗП – домакин на международен форум на експертна група на IUCN/Wetlands International
1999
1999
В защита на Националните паркове
2000
2000
Конкурс за есе ,,Природата в моята жизнена среда“
2001
2001
Участие в Закона за биологичното разнообразие
2002
2002
Повратна точка в опазване на Кресненското дефиле
2003
2003
Предложение Беласица да бъде обявена за природен парк
2004
2004
Първата ГИС база данни за природни територии
2005
2005
БДЗП се включва активно в опазването на горите
2006
2006
Обявяване на защитените зони за птиците
2007
2007
Първият за България Атлас на гнездящите птици
2008
2008
В помощ на колегите в чужбина
2009
2009
БДЗП започва първия за България проект по програма LIFE+ на ЕС
2010
2010
МВР и Прокуратурата в действие против престъпленията срещу дивата природа
2011
2011
Първи случай на залавяне на колекционер на птичи яйца в България
2011-2012
2011-2012
Най-мащабното проследяване на миграцията на птиците в България
2012
2012
Поставяне на първите в България дивертори
2013
2013
Първите заети изкуствени гнезда
2014
2014
Втори ,,Зелен Оскар“ за БДЗП
2015
2015
,,Най-добър от най-добрите“
2016
2016
Втора колония на къдроглав пеликан в България
2017
2017
Лалугери с антени
2018
2018
Вече на 30
2019
2019
В помощ на белия щъркел
2020
2020
Рекорден брой царски орли