Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Хората в БДЗП

Свързва ни любовта към природата и желанието да дадем своя личен принос за опазването ѝ!

За нас работата в полза на природата не е само професия, а също истинска страст и удоволствие!

Екип

Ваня Рътарова-Георгиева

Изпълнителен директор

Ваня заема позицията изпълнителен директор на БДЗП от октомври 2020 г. Има магистърска степен по управление на гори, получена в Германия. От студентските си години работи в неправителствения сектор, като е била част от НПО в България и Германия.

Ваня има богат опит в ръководенето на хора и управлението на големи проекти, както в БДЗП, така и като част от екипа на Дирекция на ПП „Витоша“. Тя е човекът, който има поглед върху цялата организация и следи процесите в нея да протичат плавно и хармонично.

Стойчо Стойчев

Директор природозащита

Стойчо ръководи колегите от природозащитния отдел и дава насоки на консервационните дейности на организацията. Присъединява се към БДЗП като студент в Пловдив и развива екологични образователни програми за деца. Страстта му към орлите и Сакар му носи „Зелен Оскар“, наградата на Уитли за работата му по опазване на царския орел в Югоизточна България. На международно ниво координира изготвянето на Европейския атлас на гнездящите птици и участва в редица природозащитни работни групи. Важните и отговорни задачи не му пречат да намира време и за излети сред природата, през които да „запалва“ интерес у хората към любимите му птици.

Теодора Маркова

Финансов директор

Теди е човекът, който се грижи за правилното разпределение на паричните потоци и носи отговорност за изрядната финансова отчетност на БДЗП. Спокойна и уравновесена, тя успява да запази самообладание дори и в най-натоварените и трудни моменти.

Светослав Спасов

Ръководител проект

Светльо ръководи най-големия проект в България за закупуване и управление на земи с природозащитна цел. Той е една от основните движещи сили в БДЗП, ръководил някои от най-успешните дейности и проекти. Под негово ръководство проектът на БДЗП за опазване на царския орел и ловния сокол получи голямата награда „Натура 2000“ на Европейската комисия и наградата за най-добър от най-добрите LIFE проекти в ЕС за 2014 година. Светльо поставя началото на мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) в България и активно работи за обезопасяване на най-опасните за птиците електропроводи.

Д-р Николай Петков

Ръководител проект

Ники е човекът в екипа с най-голям опит и знания в опазването на водолюбивите птици и техните местообитания. През последните години основен фокус на работата му е свързана с опазването на световно застрашената червеногуша гъска и ценните за нея места по прелетния ѝ път, което му донесе и наградата Зелен Оскар през 2019 година. Освен на национално, той е експерт в областта си и на международно ниво и координира международната работна група по червеногушата гъска към Секретариата на AEWA. Работил е и в Wetlands International като експерт и членува в 5 работни групи по водолюбиви птици и член на Species Survival Commission към IUCN.

Д-р Стоян Николов

Ръководител проект

Стоян координира международни проекти за опазване на една от най-емблематичните и застрашени видове птици - египетския лешояд. Под негово ръководство проектът "Помощ за египетския лешояд" беше отличен с престижната награда "Натура 2000" на Европейската Комисия в сферата за международно сътрудничество, както и като един от най-добрите LIFE проекти в сферата на биоразнообразието за 2016-2017 година. Понастоящем Стоян ръководи мащабен проект, целящ опазването на египетския лешояд по миграционния му път с участието на 20 партньора.

Ирина Матеева

Отговорник европейски
политики

Ирина е активен природозащитник и част от екипа на БДЗП от неговото създаване. През годините координира програмата за Орнитологично важните места в страната, инициира мащабни проучвания на птиците и публикува природозащитни книги. Допринася много и за изграждане на екологичната мрежа Натура 2000 и в интегрирането на европейските политики в България, поради което през 2018 г. е призната за един от героите на Европа в едноименната кампания на Европейската комисия. Природата и птиците са нейното вдъхновение и има слабост към ирландските сетери.

Антон Стаменов

Отговорник природозащитни дейности

Антон е част от екипа, работещ за опазване на белоглавия и египетския лешояди в Източни Родопи. Преди това е участвал в дейностите за опазването на червеногушата гъска. Зад гърба си има и едногодишен стаж в Германия, където е изучавал методи за хабитатно моделиране. Любовта го води от Северна България в най-южната част на страната, в близост до границата ни с Гърция и Турция. Интересът му към птиците и природата го прави част от БДЗП от 2012 година.

Д-р Владимир Добрев

Отговорник природозащитни дейности

Влади е откритие на БДЗП още от ученик. Днес е поел отговорност за опазването на египетските лешояди в страната и други едри грабливи птици, за които работим. Има натрупан значителен опит в работа с птици на Балканите, Турция, Етиопия и Узбекистан. В свободното си време обича да пътува, да ходи, бяга и кара ски в планината, практикува скално катерене. Отличава се с прекрасно чувство за хумор.

Д-р Волен Аркумарев

Отговорник природозащитни дейности

Волен от малък има интерес към биологията и по-специално към птиците. Работи с много страст и ентусиазъм за опазването и изследването на лешоядите и други видове хищни птици. Днес вече има солиден теренен опит натрупан не само у нас, но и от експедиции в Турция, Етиопия, Намибия и Нигер. Лектор е на редица международни семинари, обучения и конференции посветени на хищните птици. Свободното си време прекарва отново сред природата, а като типичен хасковлия обича да играе тенис.

Д-р Георги Попгеоргиев

Отговорник ГИС и
база данни

Жоро е нашия най-добър експерт по ГИС и информационни технологии. Той управлява SmartBirds - най-голямата база с данни за биологичното разнообразие в страната. Отличен херпетолог, с докторска степен за проучванията си върху земноводните и влечугите в Югоизточна България. Кросфитът пък е страстта му през свободното време.

Димитър Градинаров

Отговорник престъпления срещу природата

Митака е експерт орнитолог, участващ от дълги години в планирането и осъществяването на дейностите на БДЗП за мониторинг и опазване на застрашени видове хищни птици и дейностите по противодействие на престъпления срещу дивата природа. Има дългогодишен опит в професионалното заснемане на фото и видео материали за най-разнообразни теренни и други дейности на БДЗП. Пилот на дрон и майстор-фотограф - през 2006г. победител в конкурса на Нешънъл Джиографик България в категория "Природа”.

Д-р Димитър Демерджиев

Експерт по опазването на грабливите птици

Митко е водещ експерт в проучването и опазването на грабливите птици, с голям брой научни публикации. Докторската му степен е за изследванията му върху царския орел в България. Има голям практически опит и ръководи теренните ни дейности за опазване на царския и малкия креслив орел - от идентифициране на опасни електропроводи до закупуване на земи и откриване на гнезда. В свободното си време се интересува от философия и история. Сериозен фен е на рок музиката, любимата му група е Пинк Флойд.

Свилен Чешмеджиев

Координатор
проекти

Свилен е част от немалката група ученици, които пораснаха покрай БДЗП и естествено станаха част от екипа. Човекът на организацията в Свищов. Днес Свилен координира работата на БДЗП за опазване на къдроглавия пеликан. Ръководи два от проектите ни за опазване на световно застрашени видове в Северна и Западна България. Носител е на редица награди, свързани с работата, която върши.

Д-р Добромир Добрев

Координатор
проект

Добри е откритие за БДЗП от ученическите му години. Днес, той е един от водещите експерти по хищни птици в България. Отговаря за дейностите по опазване на едрите лешояди в България и координира работата ни в Родопите. Основен „двигател“ за разработването на националната стратегия за борба с отровите в природата. Теренните и изследователски дейности, както в България, така и в чужбина са най-голямата му страст.

Йордан Христов

Отговорник по
мониторинг

Данчо координира мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) на национално ниво. Запален любител на птиците и с удоволствие посещава слабо проучени райони, за да даде своя принос за разпространението на видовете. Стреми се да наблюдава птици всеки ден, като особена страст за него са птиците в населените места, високата планина и горите. Обучил е над 120 човека да разпознават птици и постоянно се стреми да привлича нови любители-орнитолози.

Михаил Илиев

Отговорник природозащитни дейности

Михаил е дългогодишен поддръжник на БДЗП и едно от новите попълнения на екипа. На него се пада нелеката задача да работи за опазването на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска, зимуваща в Североизточна България. Той е и национален координатор на мониторинга на зимуващите гъски у нас. Има практически опит при теренни проучвания на птиците не само в България, но и Северна Македония, Турция, Казахстан. Активен и готов винаги да съдейства.

Николай Терзиев

Отговорник природозащитни дейности

Ники се грижи за единствения четирикрак член на екипа на БДЗП – кучето Барс. Двамата са постоянно заедно, дори и когато не са в акция за търсене на отровни примамки в дивата природа. Освен с кучета, Ники е изключително успешен и в работата с децата и е „запалил“ за природата много наши млади последователи. Отличителен негов белег е не слизащата от лицето му усмивка.

Д-р Петър Янков

Отговорник природозащитни дейности

Петър е най-дълго пребивавалият в БДЗП член на екипа, преминал през цялата йерархия от член-основател, през доброволец, служител, директор по природозащитата, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет. Два мандата член на Европейския и на Световния съвет на BirdLife International.

Посветил научната си кариера и целия си опит и ентусиазъм на изграждането на БДЗП като успешна и международно призната организация. Въвел не само БДЗП в Източните Родопи, но и Природозащитните центрове в българската практика на опазване на природата, спечелил за БДЗП наградата на фондацията „Хенри Форд“ за природозащита. Автор на няколкостотин научни и популярни статии и книги, включително съавтор на БДЗП в първия за България Атлас на гнездящите птици, първите български планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии. Понастоящем е посветен на развитието на Природозащитния център "Пода" и успешното действие на БДЗП в района на Бургас.

Радослав Молдовански

Отговорник природозащитни дейности

Радо е от много години в екипа на БДЗП, участва в редица природозащитни дейности, полага грижи за защитени територии, организира групи за наблюдение на птици и работи с доброволци. Отличен полеви зоолог, той е автор на редица ценни наблюдения в базата данни на БДЗП.

Снежана Димитрова

Главен
счетоводител

Снежи е вторият човек в БДЗП, който носи отговорност за навременното финансово отчитане на всички от екипа. Умело балансира като шесторъкия Шива между финансовите отчети на БДЗП и управлението на двата природозащитни центъра – „Пода“ и „Източни Родопи“.

Йорданка Горанова

Директор комуникации

Дани е човекът, който всекидневно се грижи да научавате най-новото от БДЗП в социалните мрежи и традиционните медии. Отговаря още и за комуникацията на няколко от големите проекти на организацията с фокус върху опазването на египетския лешояд и царския орел. Също балансира в натовареното ежедневие с йога и разходки сред природата.

Елица Иванова

Отговорник комуникации

Елица е най-новото попълнение в комуникационния екип. Успешно маневрира в логистиката между 16 организации, заели се със спасяването на египетския лешояд на три континента и преподаването на йога. А между всичко това се грижи за двама домашни любимци– куче и котка.

Милена Иванова

Отговорник комуникации

Милена се присъединява към екипа на БДЗП през 2021 г. След натрупания опит в сферата на книгоиздаването и дигиталния маркетинг, природозащитата се налага като важна житейска тема и област, в която вярва, че може да допринесе с професионалните си умения. Вярва във неограничените възможности за свързване и диалог между хората. В БДЗП се грижи за комуникацията на проекти за възстановяване на ловния сокол и обезопасяване на електропроводи, а свободното си време разделя между музиката и калиграфията.

Ваня Георгиева

Администратор проекти

Ваня е човекът, на който в БДЗП може да разчиташ на 100%, ако искаш неприятната административна работа да бъде свършена бързо и безупречно.

Мануела Мурджева

Администратор проекти

Мануела е част от екипа на БДЗП, оставащ скрит зад десктопа на компютъра, но пък справящ се отлично с нелеката задача да се обработват документи и да се администрира работата на проектите. Ели обича да ходи на концерти на любимите си хард рок групи и да пътешества със семейството си.

Мария Кирякова

Администратор проекти

Мария се завърна в екипа след двугодишно майчинство. Тя е още един от хората, на които административната работа не им е скучна и затова я вършат с лекота и изключителната прецизност на германски възпитаник.

Марина Велева

Офис
мениджър

Марина е гласът от телефона за връзка с вас и човекът, който се грижи старателно всички поръчки от онлайн магазин ни да бъдат доставяни своевременно. И освен всичко това, цялата организация на работата в офиса минава през нейните ръце. Морето и риболовът са страстите, които споделя с приятели в свободното си време.

Д-р Димитър Плачийски

Отговорник природозащитни дейности

Магистър „Биоразнообразие, екология и консервация“, ПУ „Паисий Хилендарски“
Димитър е член на БДЗП от 1997 г. От 2001 до 2010 г. е регионален координатор на БДЗП - Регионален офис Пловдив. Съавтор e в 8 плана за действие за опазване на консервационно значими видове гръбначни животни на национално ниво. Участник в процеса по създаване, проучване и опазване на мрежата от Орнитологично важни места и защитени зони за птиците от Натура 2000. Участва в разработването на редица плановете за управление на защитени зони и защитени територии. Съавтор в редица предложение за обявяване на нови и разширяване на съществуващи защитени територии. Съавтор в 18 научни публикации в областта на природозащитата, орнитологията и херпетологията и 2 книги с научно-популярен характер.

Теменужка Николова

Управител на                                    ПЗЦИР

Нуша е човекът, който ще ви посрещне с усмивка в ресторанта ни и ще ви настани в хотелската част на природозащитния център в Маджарово.

Барс

Кучето за борба с отровите

Барс е нашият четириног колега. Верен приятел и част от семейството на своя водач Николай Терзиев повече от четири години. Барс и Ники са силен екип – готов да реагира веднага при необходимост, за да търси отровни примамки или отровени животни в дивата природа. Барс е щур, симпатичен, неуморен търсач и много игрив, заради което от време на време сваля усмивката от лицето на Ники. Любимецът на всички.

Владимир Младенов

Отговорник природозащитни дейности

Влади също е доброволец на БДЗП от ученик. От малък „запален“ по наблюдението и разпознаването на птици и влечуги. Специалист в работата с водолюбиви птици и опазване на влажни зони. Родом от Свищов, Влади стартира своите „първи крачки” в БДЗП, участвайки в природозащитни дейности по поречието на река Дунав. От 2010г. работи по проучването и опазването на Бургаските влажни зони.

Полина Христова

Отговорник членство и образователни дейности

Дълго преди да стане част от екипа на БДЗП, Полина участва като доброволец в различни консервационни дейности на организацията. Отговаря за членството и образователните дейности като част от проект "Земите и горите на орела". Днес продължава своето образование в сферата на консервационната биология, разработвайки дисертационен труд върху орнитофауната в равнинни горски местообитания в Западна Тракийска низина към ПУ "Паисий Хилендарски".

Управителен съвет

Емил Тодоров

Председател на УС на БДЗП

Емил е член на БДЗП от 1993 г., както и дългогодишен регионален координатор на БДЗП в Свищов, носител на първия Зелен Оскар в БДЗП за работата му по долното течение на река Дунав за опазването на мигриращите и гнездящи птици. От 2012 г. работи за Румънското орнитологично дружество. В Румъния координира природозащитните проекти насочени към опазването на червеногушата гъска, както и изготвянето на планове за управление на Натура 2000 зоните. Емил има няколко мандата като член на УС на БДЗП, бил е и негов председател.

Александър Алексиев

член на УС

Алекс е член на БДЗП повече от 20 години. Специалист в туризма с над 25 години опит. Участвал е като доброволец в няколко среднозимни преброявания и в две преброявания на белия щъркел в област Пазарджик. Водил е орнитологични турове в България като екскурзовод и дипломната му работа в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ е на тема „Развитие на орнитологичния туризъм в България“. Член на УС на БДЗП от 15.10.2022 г.

Теодора Петрова

член на УС

Теодора е приятел, член и бивш служител на БДЗП. До 2015г. е била част от екипа, като първоначално отговаря за комуникациите в първия LIFE+ проект „Опазване на царския орел и ловния сокол и ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, а в последствие става директор комуникации и връзки с обществеността. От 2019 г. Теодора е част от УС на БДЗП.

Юлия Стоянова

член на УС