Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Скъпи приятели,

За нас Пирин е повече от планина. Тя е в спомените от нашето детство, тя е сладката победа от първото изкачване на връх Вихрен и адреналиновото преминаване на Кончето. Пирин е домът на Тевното езеро, на Самодивските езера, на Байкушевата мура – нашата над 1300-годишна история!

Сега Пирин е в опасност от застрояване, изсичане на вековни гори, загуба на едни от най-ценните места за птиците в България!

Битката за Пирин се превръща във вододел между законността и беззаконието.

Нашата позиция е за отмяна на решението на Министерски съвет (МС) от 28 декември 2017 г., с което бяха приети промени в плана за управление на НП „Пирин“, защото:

•    Всяко изменение на план за управление подлежи на процедура за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000.  Такива не са направени и промените в плана за управление, приети от МС на 28.12.2017 г. са в нарушение на националното и европейско екологично законодателство;

•    С промяната МС узаконява извършеното незаконно строителство извън досегашната концесионна площ;

•    Промяната дава възможност за ново строителство на 48% от територията на националния парк, а не на 0,6 % от територията му, както е било определено в плана за управление, преди промените;

•    Досега позволените водохващания бяха само за питейни нужди, докато с приетите промени в плана за управление става дума и за водохващания, планирани за изкуствен сняг. Това крие риск от натрупващи се в околната среда вредни химикали.

Решението на Министерски съвет е в грубо нарушение на Закона за защитените територии. Въпросът не е за или против втори лифт на Банско, не е за или против развитието на зимен туризъм. Въпросът е за или против спазването на законите в България!

Затова е и поредният граждански протест, който Коалиция „За да остане природа в България” организира на 11.01.2018 г. – протест в подкрепа на законността и запазването на Пирин като територия за всички граждани!

Да спасим Пирин – 11.01.2018, 18.30 ч.

 

Къде ще са протестите:

На 10 януари 2018, сряда
Свищов от 17:30 ч. пред беседката в градската градина: https://www.facebook.com/events/1429166677205306/

на 11 януари 2018 г., четвъртък:

София, 18:30 ч, паметника на Патриарх Евтимий: https://www.facebook.com/events/1356516094476809

Благоевград, 18:30 ч, площад България, (пред Largo Mall): https://www.facebook.com/events/529526374093941/

Бургас, 18:30 ч, Часовника: https://www.facebook.com/events/1712898318773749/

Варна, 18:30 ч, пред Общината: https://www.facebook.com/events/158009134844870/

Велико Търново, 18:30 ч, площад „Майка България“: https://www.facebook.com/events/767857466748588/

Габрово, 18 ч, площад „Възраждане“: https://www.facebook.com/events/992021800949398/

Казанлък, 18 ч, площад „Севтополис“: https://www.facebook.com/events/811140899071241/

Пазарджик, 18:30 ч, „Тортата“: https://www.facebook.com/events/143874302941981/

Плевен, 18:30 ч, пред часовника: https://www.facebook.com/events/995085637297066/

Пловдив, 18:30 ч, площад „Съединение“: https://www.facebook.com/events/839143876210307/

Русе, 18 ч, Паметник на свободата: https://www.facebook.com/events/607902072934698/

Сливенhttps://www.facebook.com/events/2000980796826030/

Стара Загора, 18:30 ч, Синдикален Дом: https://www.facebook.com/events/1389063461205329/

Хасково, 18 ч, площад Свобода: https://www.facebook.com/events/565174607164652

Шумен, 18:30 ч, входа на градската градина: https://www.facebook.com/events/917605431736346/

Лондон, 18 ч, пред българското посолство: https://www.facebook.com/events/204678996775269/

Брюксел, 18:30 ч, площад „Люксембург“: https://www.facebook.com/events/540733562960140/

 

Ще се видим там!