Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Ралица Георгиева

След като през февруари екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) маркира със сателитен предавател къдроглав пеликан в Атанасовско езеро, на 15 септември бе успешно уловен и маркиран и розов пеликан в района на Бургаското езеро. И двете дейности са пилотни за страната ни.

Самото устройство тежи 33 гр. и e размери 55×56×32 мм. Предавателят е поставен на специален участък от крилото на птицата, където да не създава неудобство. Маркираните птици много бързо привикват с предавателите и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно. Освен това птицата бе маркирана с цветен и метален пръстен и й бяха направени специални измервания – тегло, дължина на крилете, клюна, краката, опашката и др. По този начин се проучва вида и се събира информация, която е от значение за бъдещото му опазване.

© Свилен Чешмеджиев

Веднага след маркирането розовият пеликан е освободен и към момента данните от предавателя показват, че е все още в района, като нощува и се храни в различни части на Бургаските езера. Маркираният къдроглав пеликан – Мария, в момента се намира в района около Бурса, Турция.

Улавянето и поставянето на сателитни предаватели на възрастни пеликани се извършва за първи път в България и е голям напредък в изследването на тези видове. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще разберем повече за екологията и заплахите за розовия пеликан, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

Първият розов пеликан с предавател в страната ни е възрастна женска птица и ще носи името Вая в чест на мястото, където бе уловена.

Придвижванията на Вая

Изследването на вида, чрез сателитна телеметрия, се осъществява в рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people“, финансиран от Whitley Fund for Nature. Дейността се осъществи от доброволци и експерти на БДЗП, които са част от международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС.

Розови пеликани, © Свилен Чешмеджиев