Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нова двойка египетски лешояди откри екип на БДЗП в Северна България. За първи път от 2007 г. насам има новосформирана двойка в тази част от страната ни, която дори отглежда поколение! Освен нея друга нова двойка е открита в Източните Родопи в стара гнездова територия на вида. Идентифицирана е и трета нова заета територия, но от единична птица, близо до Котел.

 

Така 2020 бележи три нови заети територии от световно застрашения вид у нас. Техният общ брой е 27, а броят на излюпените малки е 30, като 85 % от всички двойки имат поколение. За сравнение през 2019 г. борят на заетите от египетски лешояди територии бе 24. Двете нови двойки са в двете ядра на популацията на вида в страната – в Северна България и в Източните Родопи. Двойката в Източни Родопи зае територия в периферията на ядрото, която в миналото също е била обитавана от семейство египетски лешояди.

 

Мъжката птица от новосформираната двойка в Северна България има цветен пръстен с номер B14, който позволи на екипа на БДЗП да проследи историята й. Оказа се, че птицата е опръстенена на 24 юли 2008 г. от екип на Дружеството в съседна гнездова територия. За египетския лешояд и други видове хищни птици е характерен т.нар. филопатризъм – достигайки полова зрялост птиците се завръщат на местата, където са излюпени, за да се размножават. По този начин се осигурява съществуването на гнездовата територия във времето. В конкретния случай гнездото, в което е бил излюпен B14, продължава да бъде заето, възможно е дори от неговите собствени родители. За това B14 заема най-близката съседна гнездова територия на своята бащина, демонстрирайки механизма, по който в природата видовете заемат своите територии и възстановяват числеността на популацията си. Сътрудници на БДЗП ежедневно охраняват двойката, за да може необезпокоявано да отгледа първото си малко. Семейството лешояди дава надежда за възстановяването на вида в Северна България.
Още добри новини за вида на Балканите идват и от Гърция! Екип на WWF – Гърция потвърди наличието на нова двойка египетски лешояди, заела стара гнездова територия на вида в Национален парк „Дадя“. Общият брой на двойките в страната нарасна на четири, които в момента отглеждат шест малки.

 

Изказваме благодарност на колегите от ФДФФ, които предоставиха информация за единичната птица, заела територия в района на Котел, къдетo поддържат площадка за подхранване на лешоядни птици, и на Ивайло Ангелов за предоставените данни за новата двойка в Северна България!

 

Мониторингът на гнездовите територии на световно застрашения египетски лешояд се осъществява е рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява 20 организации и институции от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка.