Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Бояна и партньорът й, © Волен Аркумарев

Изключителен успех за програмата за подпомагане на популацията на египетския лешояд на Балканите – птица, излюпена в зоопарк и освободена в дивата природа преди четири години, сформира двойка!

Египетският лешояд, кръстен Бояна, и нейният партньор са заели гнездова територия в Източни Родопи, която не е заемана от вида повече от 20 години. Мъжкият е дива немаркирана птица. Екип на БДЗП наблюдава двойката да се ухажва и да демонстрира брачно поведение.

Този успех идва само четири години след старта на програмата като това е едва вторият случай в Европа, при който птица, излюпена в зоопарк или размножителен център, сформира двойка в дивата природа. Това е потвърждение, че програмите за размножаване на египетски лешояди на затворено и последващото им освобождаване в дивата природа са ефективен метод за подсилване на популациите на този световно застрашен вид.

Египетски лешояд

© Волен Аркумарев

Бояна е излюпена през 2017 г. в Зоопарк Прага, а година по-късно е сред първите египетски лешояди, освободени по метода на отложеното освобождаване в България. При този метод младите птици се освобождават през пролетта, за да имат възможност да се адаптират в дивата природа и да натрупат достатъчно опит преди есенната миграция.

При първата си миграция на юг Бояна достигна Чад в Централна Африка, където остана да зимува. Следващите три години тя прекара в скитания, характерни за младите птици, и посети 22 държави на три континента – Европа, Азия и Африка. Бояна вече е възрастен лешояд и тази пролет се завърна рано от Африка.

Карта

Придвижванията на Бояна

Скоро след завръщането си тя се настани в обширна територия в Източни Родопи, която не е заета от друга двойка. Екип на БДЗП веднага провери мястото, но все още птицата бе сама в търсене на мъжки. В средата на месец юни след поредица от няколко дни с дъждовно и лошо време Бояна реши да потърси храна на площадката за подхранване на лешояди в сърцето на Източни Родопи, точно там където позна свободата преди четири години. Там срещна и своя партньор. Площадката за подхранване привлича много млади и възрастни, но неразмножаващи се египетски лешояди и е подходящо място за нови запознанства. След това кратко посещение Бояна се завърна в своята територия, придружавана от възрастен мъжки лешояд.

Бояна и партньорът й, © Волен Аркумарев

Бояна и партньорът й, © Волен Аркумарев

Египетските лешояди започват да се размножават успешно на възраст 6-8 години. Пожелаваме на Бояна и нейния партньор да създадат поколение през следващите години, а ние ще следим отблизо техния живот и ще споделяме вълнуващите мигове с вас.

Египетските лешояди, освободени в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, са дарени от зоологически градини и размножителни центрове от мрежата EAZA и Европейската програма за застрашените видове (EEP) със съдействието на нейния координатор Антонин Вайдл. Изказваме благодарност към всички хора и организации, които подпомагат възстановяването на египетския лешояд на Балканския полуостров!

Египетски лешояд

© Волен Аркумарев