Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Само на няколко километра от границата с България –  в Румънска Добруджа, бе открито гнездо на двойка царски орли. Това е първото доказано гнездене на вида в Добруджа, след повече от 50 години! Гнездото бе открито от Отговорника по опазването на царския орел в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – Димитър Демерджиев.

Птиците най-вероятно произхождат от тракийската популация на вида. В страната ни също тази година бе открито ново заето гнездо, с което двойките царски орли в България нараснаха на 29 след тригодишен застой. Новооткритата двойка не само прекрати тригодишната тенденция без промяна в популацията, но и с избора си на изкуствено гнездо увенча с пореден успех дейност на БДЗП за поставяне на изкуствени гнезда в подходящи за вида местообитания.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли и  поставянето на изкуствени гнезда са част от природозащитните дейности, които екип на БДЗП извършва в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“, чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните местообитания на световно застрашения вид.