Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Наскоро степната усойница (Vipera ursinii) отново беше установена в България. Уловен е един жив екземпляр, който в последствие ще бъде пуснат и е намерено едно саблекло от вида в района на Шуменско плато от Красимир Христов. Степната (остромуцунеста) усойница се считаше за изчезнала от България, т. к. не е улавяна от 1934 г. Досеха бяха известни 4 екз. – два от Шуменското плато и два от Люлин планина. Ареалът на вида в Европа е разпокъсан на малки “точкови” находища, едно от които е Шуменското плато. Вероятно това са реликтни находища, остатък от един голям и плътен ареал в миналото. На изток (най-източните части на Европа, Източна и Средна Азия) разпространението на вида е непрекъснато, като на определени места със значителна плътност. Повторното намиране на степната усойница в Шуменско е доказателство, че този вид все още се среща у нас и не е изключено да съществуват и други негови находища – напр. в степните райони на Добруджа и др. Тихомир Стефанов.