Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Мислите, че човечеството има нужда от по-интензивно земеделие, за да има гарантирана храна в бъдеще? Помислете пак. Точно обратното –  в момента прилаганата земеделска система в Европа почти не дава сигурност за наличието на достатъчно храна в бъдеще, защото  унищожава опрашителите, разрушава екоситемите, от които от които се нуждаем, за да произвеждаме необходимата храна и същевременно се изхвърлят  88 млн. тона храна на година.

 

За по-голяма сигурност по отношение осигуряването на храна в бъдеще се нуждаем от устойчиво земеделие, което се грижи за опазването на дивата природа. Общата селскостопанска политика на ЕС може да направи това реалност, като подкрепи земеделските стопани, които опазват и възстановяват природата в земите, които стопанисват.

 

За повече информация по темата вижте инфографиката, която сме подготвили по темата, както и да гледате репортажа на Агро ТВ  с наше участие по темата.