Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът  “Опознай родният край, за да го обикнеш” на учениците от СОУ “Д-р Петър Берон”, който е част от образователната програма на Българско дружество за защита на птиците и цели изграждане на екологично съзнание у подрастващите, спечели престижната втора награда от Дарителката програма на Ford Motor Company за опазване на околната среда и културното наследство.

При силна конкуренция на 66 други проекти журито, председателствано от известният наш публицист и общественик Дончо Цончев и с членове представители  на Министерствата на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите, преподаватели в Софийският университет, присъдиха награда  в размер на 3000 лева на младите активисти на Дружеството за тяхната дейност и доброволен труд всред природата.
Ръководителите на проекта г-жа Севдалина Сребрева и г-ца Яна Гочева, както и най-активните участници в него присъстваха лично на церемонията в Народния театър “Иван Вазов” и бяха наградени от заместник министъра на образованието и науката г-жа Налбант. Призьорите обещаха с получените средства да продължат дейностите всред природата – залесявания, образователни дейности, почистване и маркиране на защитени територии.

Това е вече третото признание за БДЗП от Европейските награди Хенри Форд. Носители на първа награда са проектите „Пода“ през 1998г. и “Опазване на Царският орел в Сакар планина” през 2001г.

Браво! Положените усилия заслужено се награждават!
Дерзайте, млади природозащитници! Вие наистина сте редки птици!