Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Напусна ни Йорданка Статева-Делева – дългогодишен директор на Историческия музей в Карнобат. Тя бе активен доброволец в дейностите на БДЗП и един от първите активисти в идеята за възстановяването на прочутото Стралджанско блато. Тогава, в края на 90-те години, проведохме първите много подробни проучвания на природното богатство на тази територия и търсихме начини да я възстановим. Днес територията е защитена в мрежата Натура 2000.

 

Данчето през годините полагаше усилия за запазване на природните красоти в района. Винаги усмихната, винаги борбена… Една чиста душа, с неизчерпаема енергия и ентусиазъм, вече е звезда, които винаги ще огрява със светлината на спомените за нея.