Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 6 и 7 октомври за 25-ти път ще празнуваме Европейските дни на птиците, като едно от най-големите събития на международната организация BirdLife International. Това са и 25 години на успешно приятелство и партньорство между организации от Европа и Централна Азия.

Преди да отбележим дните в България с поредица от събития, за които ще ви информираме допълнително, е добре да си припомним историята.
А тя разказва, че през далечната 1922 година, на 20 юни в Лондон, е създаден Международният съюз за опазване на природата. Това е първата международна организация в защита на природата. През 90-те години в организацията текат дискусии за нуждата от промени в нейната структура и така на 3-ти март 1993 година организацията се реформира и продължава да съществува под името BirdLife International.

През същата година, няколко месеца по-късно, като първа съвместна инициатива над 100 партньора на BirdLife International, провеждат първия „World Birdwatch” на 9 и 10 октомври. В Европа някои партньори на международната организация вземат решение да създадат допълнителна система за отчитане на всички хора, които се включват в събитията за наблюдения на птици по време на тяхната есенна миграция, както и броя на наблюдаваните птици.

Основната идея на октомврийските дни на птиците е била да се повиши осведомеността за нуждата от опазване на мигриращите птици, на местата им за размножаване, на местата им за почивка по дългия миграционен път, както и на местата за зимуване на птиците. Освен това дните са били идеален повод за представяне на организацията с новото име пред обществеността.

Успехът на това събитие е бил огромен, защото резултатите от страните в Европа са се събирали в единен Европейски център (винаги управляван от един от партньорите) до неделя в 18:00 часа. Само така медиите са могли да получават актуална информация за наблюдавания брой мигриращи видове птици и хората включили се в инициативата. В Европа партньорите на BirdLife International от 17 страни организират и провеждат близо 1812 събития, с участието на 17 119 души и преброени 5 милиона птици.

Така се ражда инициативата, утвърдила се във времето и превърнала се в традиция.

След големия успех на първото събитие, партньорите в Европа започват да организират събитието всяка година. За удоволствие на организаторите в него се включват все повече хора и особено много деца през годините. Ето защо, през 2018 година отбелязваме 25 годишнината от провеждането на кампанията за информиране на обществеността за значението и нуждата от опазване на мигриращите птици и техните местообитания, наречена EuroBirdwatch или Европейски дни на птиците.