Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Бойко Неов

Природозащитната бригада „Атанасовско езеро“ обедини за 33-ти път близо 60 доброволци от 20 до 28 август в грижата им за природата и птиците.

Тази година с помощта на участниците в бригадата успяхме да ремонтираме четири изкуствени острова за гнездене и почивка на птици в Атанасовско езеро. Тези съоръжения са построени от доброволци в рамките на предходни бригади и имат изключително важна функция за някои видове птици в езерото. На тях ежегодно гнездят различни видове рибарки и дъждосвирци. Извън гнездовия период островите се ползват за нощувка и почивка от къдроглави пеликани и много други видове водолюбиви птици.

© Владимир Младенов

© Владимир Младенов

Участниците в лагера посетиха защитената местност и Природозащитен център на БДЗП „Пода”, едно от най-богатите на орнитологично разнообразие места в страната – 315 вида птици. В защитената местност изградихме два нови острова и ремонтирахме други два.

© Владимир Младенов

Всички участници преминаха през два вида обучения за разпознаване на птици – наблюдение на миграцията на реещи се птици от стационарна точка и наблюдение на водолюбивите птици в Атанасовско езеро. От точката за наблюдение на птици бяха преброени общо 122 720 мигриращи бели щъркели. По време на миграция Атанасовско езеро е важна спирка за почивка и хранене на огромно разнообразие от видове. Следенето на числеността на птиците, както и местата за хранене и почивка, които използват, е ключова информация за тяхното опазване.

© Владимир Младенов

© Владимир Младенов

Благодарим на всички участници, доброволци, експерти и приятели, които посветиха време и усилия за опазването на птиците!

© Владимир Младенов

© Владимир Младенов

Природозащитен лагер „Атанасовско езеро 2022” се извършва в рамките на дейностите на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път – LIFE18/NAT/NL/000716” финансиран от програмата LIFE на ЕС.