Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С престижната награда Уитли Нейно Кралско височество принцесата на Кралския дворец Анна удостои д-р Николай Петков от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за дългогодишната ангажираност и работа за опазването на Шабленското и Дуранкулашкото езеро, които са важни места за зимуване на червеногушата гъска.

Наградата, известна като „Зеления Оскар“, бе присъдена на д-р Николай Петков, който вече дълги години работи като координатор на БДЗП за опазване на червеногушата гъска и утвърждаването ѝ като емблематичен вид за влажните зони по Северното Черноморско крайбрежие у нас.

Д-р Николай Петков е един от петимата победители от цял свят с принос за опазването на природата, удостоени с наградата на Уитли тази година. Той се нарежда до хора, които работят за опазването на застрашени видове в Гана, остров Мадагаскар, Индонезия (остров Борнео), Коста Рика и Аржентина.

Удостоените с наградата Уитли за опазване на природата получават финансиране в размер на 40 000 британски паунда, предоставени от Фонда на природата Уитли, в подкрепа на работата им за опазване на едни от най-застрашените от изчезване видове на планетата и най-ценни природни територии. Наградата Уитли дава шанс на нейните носители да привлекат нови възможности за допълнително финансиране на техните дейности.

Д-р Николай Петков е четвъртият българин, печелил наградата на Уитли за опазване на природата („Зеленият Оскар“), след Емилиян Стойнов, Емил Тодоров и Стойчо Стойчев. Трима от тях са от БДЗП.

Заслугите, довели до получаването на престижната награда

От векове крайбрежните влажни зони на Черно море приютяват през зимните месеци хиляди мигриращи водолюбиви птици, идващи от Северна Европа. В най-студените зими Шабленското и Дуранкулашкото езеро са убежище за почти цялата световна популация на червеногушата гъска, наброяваща около 50 000 птици, както и място за зимуване на поне още 260 вида птици.

През последните 15 години д-р Николай Петков и екипът на БДЗП работят за опазването на това важно място за птиците и хората от разрастващата се урбанизация. Към момента най-голямата заплаха за вида е предстоящото приемане на Общия устройствен план на Община Шабла, в който може да се планира изграждането на големи курортни комплекси и развитието на инфраструктура за производство на електроенергия от вятъра, с което да се унищожат природните местообитания и ограничат местата, на които зимуват червеногушите гъски и други водолюбиви видове птици. Всичко това в допълнение с увеличаващия се лов и безпокойството от страната на незаконния риболов в района, излага червеногушите гъски на още по-голям риск.

БДЗП работи заедно с институциите и благодарение на това е подобрено разбирането за прилагането на законодателството в областта на опазване на околната среда и вече консервационните ценности и устойчивите алтернативи се разглеждат и в плана за развитие на Община Шабла.

Преди години екипът на БДЗП под ръководството на д-р Николай Петков успешно разработи схемата за агроекологични плащания, за да намали конфликта между гъските и земеделските стопани, дължащ се на щетите върху реколтата, нанасяни от птиците.

След получаването на престижното международно отличие д-р Николай Петков планира да надгради успеха на своя екип и да разшири дейностите по опазване на червеногушата гъска. Той споделя: „Сега ние искаме да надградим дейностите си за опазване на червеногушата гъска и да намерим подобни решения и в други страни по миграционния път на вида.“

Едуард Уитли, основател на наградата за опазване на природата казва: „Работата на Николай в България е от огромно значение за спасяването на места, които са важни за зимуването на поразително красивата червеногуша гъска по Черноморското крайбрежие. Работата му е пример как съвместните усилия, полагани от различни организации и институции, могат да доведат до успешни резултати и подчертава необходимостта от интегриране на опазването на дивата природа в бъдещото планиране за развитието на местните общности“.

За да постигне още по-големи успехи в опазването на червеногушата гъска, наградата на Уитли, която бе връчена на д-р Николай Петков, ще бъде използвана за опазването на природата в района на Шабла и Дуранкулак. Наградата ще подпомогне продължаването на дейностите за  опазване червеногушата гъска и включване опазването на вида като стратегическа цел в плана за развитие на община Шабла. Финансирането ще бъде използвано и за работа за повишаване разбирането и приемането на вида и неговото опазване като възможност за устойчиво икономическо развитие на региона, включващо развитието на туризъм с цел наблюдение на птици. Този проект ще действа като модел, който може да бъде прилаган и на други места в страната и по света, където съществува конфликт между опазването на важни влажни зони и нарастваща урбанизация.

Повече информация за победителите в тазгодишното издание на наградата Уитли за опазване на природата

Тази година голямата златна награда на Уитли отива при проф. Джон Пол Родригес от Венецуела, който съфинансира своята неправителствена организация „Provita”. Преди 30 години организацията започва работа за опазването на застрашени от изчезване видове в страната, включително и световно застрашения папагал жълтораменна амазона. След като през 2003 г. проф. Джон Пол Родригес получи награда „Уитли“ за опазването на вида, днес папагалът е на път да бъде възстановен с рекорден брой малки излетели от гнездата си през 2018 г.

За съжаление на други места популацията на вида продължава застрашително да намалява поради посегателство върху вида от страна на бракониери. С голямата награда на Уитли проф. Джон Пол Родригес планира да разшири работата си, чрез разработване на стратегия за няколко страни, за опазване на вида, както и като работи в сътрудничество с други личности удостоени с награди Уитли. Проф. Джон Пол Родригес е председател на Комисията по опазване на видовете към Международния съюз за опазване на дивата природата.

Победители в конкурса на наградата на Уитли за 2019 година са:

  • Калеб Офори-Боатенг – Убежище за гладката жаба от Того, Гана
  • Николай Петков – Влажни зони на ръба на оцеляването  – опазване на световно застрашената червеногуша гъска
  • Vatosoa Rakotondrazafy – MIHARI – Движение на гражданското общество за опазване на морските ресурси, Мадагаскар
  • Хосе Сарасола – Качулатият орел – символ на опазването на дивата природа в полусухите райони на Аржентина.
  • Венди Тамариска – Опазване на орангутаните и тропическите гори чрез устойчив поминък, Индонезия (Борнео)
  • Илена Занела – Подкрепа за убежищата на раковинената акула чук, Коста Рика.