Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В края на септември експертите на БДЗП – клон Бургас направиха първата есенно – зимна обиколка на влажните зони около Бургас и посетиха всички значими водоеми в региона: язовир Порой, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, езерото Вая, комплекс Мандра – Пода. Екипите на БДЗП изминаха над 350 км и отчетоха 14 374 водолюбиви птици от 44 вида. Най-многобройни бяха кафявоглавите потапници с обща численост от 3610 екземпляра, следвани от розовите пеликани с 3289 екземпляра и големите корморани с 2347 екземпляра. Интересни наблюдения имаше около залято с вода поле до село Тънково, където се наблюдаваха 11 бели щъркела, няколкостотин зеленоглави патици и белочели водни кокошки и дори бяла лопатарка. По време на мониторинга бяха регистрирани следните нарушения на природозащитното законодателство:
–    лодки с ловуващи бракониери в защитена местност „Вая” и през двата дни
–    риболов в защитена местност „Устието на река Изворска” – Мандра – над 40 човека
–    две нови незаконни сметища – до резерват Атанасовско езеро и до село Тънково
За нарушенията е подаден сигнал до органите, имащи отношение към проблема. Притеснение буди фактът, че все още има ловци, които безнаказано потъпкват законите на България, тъй като ловът и риболовът в защитени местности и територии, е недопустим.

Следващите обиколки за мониторинг на езерата ще бъдат в началото на ноември.

Орнитологичният мониторинг на Бургаските езера е сред основните природозащитни дейности на БДЗП в региона. Мониторингът дава ясна картина за състоянието на влажните зони и заплахите над тях, способства да се определи с относителна точност числеността и видовата принадлежност на водолюбивите птици, да се отбележат нарушенията на природозащитното законодателство, да се обучат доброволците на БДЗП в експертна работа. При осъществяването му се прилага методиката за орнитологични изследвания на влажни зони от международно значение. Числените и видови характеристики на водолюбивите птици се определят от предварително набелязани  точки, които дават възможност за 100 % покритие на водоемите. Членовете на БДЗП – клон Бургас сами финансират мониторинга като предоставят личните си автомобили и покриват разходите за гориво и дневни. Финансова помощ оказва и немският клон на дружеството.