Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 2 август екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Зелени Балкани  ще настанят три млади египетски лешояди, излюпени в мрежата на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) в специално адаптирано за целта изкуствено гнездо, а едно малко ще бъде поставено в диво гнездо с приемни родители  в близост до Маджарово. За пореден път зоопарковете в Прага и Злин подпомагат възстановяването на популацията на този емблематичен световно застрашен вид в България.

Птиците ще бъдат докарани лично от координатора на Европейската размножителна програма – Антон Вайдл и Директора на зоопарка в Прага – Мирослав Бобек.

„Хакването“ е термин, който се използва в консервационната биология, свързан с активно управление на популацията и представлява поставянето на малки птици, отгледани на затворено в зоопарк или размножителен център, в изкуствено гнездо, където те биват доотгледани в дива среда, без да виждат или усещат присъствието на хора. Свикват с района и го приемат за свой естествен дом, като добиват поведение на  диви птици. По този начин малките директно се вливат в популацията и я подсилват.

На лешоядите се поставят сателитни предаватели, за да се следят подробно придвижванията им след освобождаването, както и по време на първата миграция.

Адаптационната клетка (хак) е изградена в естествена скална ниша, обитавана преди години от двойка египетски лешояди. Тя е снабдена с тръба, през която се подава храна и вода на птиците, без те да виждат хората, които се грижат за тях. Поставена е и камера за видеонаблюдение, за да може екипът да следи отблизо поведението на младите лешояди, който ще останат в изкуственото гнездо в продължение на 10-20 дни.

Важна стъпка при освобождаването на лешоядчетата е отварянето на вратата на клетката да стане незабелязано. Прави се в синхрон с етапа, когато малките на местните диви лешояди напускат своите гнезда и започват да се учат да оцеляват в природата. Това предполага по-лесно социализиране на птиците, излюпени в зоопаркове. В близост до изкуственото гнездо е разположена площадка за подхранване на лешояди, на която младите птици лесно ще намират безопасна храна. Източните Родопи са ядрото на популацията на египетския лешояд на Балканите, като понастоящем са дом и на най-голямата популация на белоглавия лешояд в страната, което също ще допринесе за по-бързото адаптиране на освободените птици.

Приемното диво гнездо, в което ще бъде поставено едно лешоядче, излюпено в зоопарк, е внимателно подбрано съобразно достъпността му, опита на родителите (подобно на хората, и египетските лешояди трупат умения с годините), броя и възрастта на малките в него (трябва да има само едно малко, което е на сходна възраст с „осиновеното“ зоопарково пилеце, за да се намали рискът от агресия между малките). След поставянето на малкото в гнездото, двойката е обект на постоянно наблюдение и допълнително подхранване от страна на екипа на проекта. Този метод се прилага за втора поредна година в България.

 

Проведената дейност е част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Младите лешояди са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал – координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).