Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Свилен Чешмеджиев

В средата на месец януари екип от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно изгради две нови плаващи платформи за защитения къдроглав пеликан.

© Зорница Петкова

© Зорница Петкова

Плаващите конструкции са изградени от понтонни елементи, които гарантират голяма издръжливост и добра плаваемост. Всяка една от платформите е с площ 40 кв.м.

© Владимир Младенов

© Владимир Младенов

Екипът на БДЗП успя да изкоси и достатъчно количество тръстика, с която успешно бяха покрити и двете плаващи конструкции.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Платформите са ситуирани в окислителните езера на „Лукойл Нефтохим“ Бургас, които попадат в границите на Специално защитена зона „Мандра – Пода“ BG0000271. Тези водоеми са едни от най-предпочитаните за почивка и нощувка места за къдроглавия пеликан в района на Бургаските езера. Освен това, човешкото безпокойство там е сведено до мининум, което е от изключителна важност за този вид.

За финал върху всяка една от платформите бяха монтирани макети на къдроглави пеликани в реални размери. Целта им е да събудят интереса на пеликаните и те максимално скоро да приемат конструкциите за свой дом. Този метод успешно беше използван при сформирането на нова гнездова колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ през 2021 г.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Последните сведения за гнездене на къдроглавия пеликан в района на Бургас са от далечната 1948 г. Екипът ни се надява съвсем скоро да се поздравим с още една нова гнездова колония на този величествен вид в България. Изказваме благодарност на всички доброволци, които се включиха в тази нелека задача, както и на ръководството на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за оказаното съдействие!

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.