Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През първата седмица на месец февруари по инициатива на Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ със съдействието на РИОСВ – Хасково в района на Сакар планина бяха поставени две изкуствени гнезда. Те са предназначени за царските орли. Гнездата бяха поставени от доброволци на Дружеството, студенти в Лесотехническия университет в София. Изкуствените гнезда са с диаметър 1,10 м и са на значителна височина. Едно от тях е поставено на топола, а другото на дъб. Целта е орлите да бъдат привлечени да гнездят на по – спокойни места, тъй като безпокойството е честа причина за загиването на люпилата.
Тази практика не е широко разпространена у нас, но с успех се прилага в Унгария и Словакия. Царския орел е световно застрашен вид. За сега у нас са известни само 16 гнезда, осем от които са в Сакар.
Поставянето на изкуствените гнезда е част от работата по изпълнението на Националния план за действие за опазването на царския орел.