Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първите малки пеликанчета, © Дамян Петков

В края на март се излюпиха първите къдроглави пеликанчета в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“. Това беше установено по време на редовния мониторинг на вида, извършван от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), както и от експерти от Дирекцията на Природен парк „Персина“ – гр. Белене.

Към момента възрастните птици внимателно обгрижват и топлят своите малки. Близките дни се очаква излюпването и на още пеликанчета, тъй като не всички двойки от гнездовите колонии загнездиха по едно и също време. Това е нещо съвсем нормално при този емблематичен за влажните зони вид.

След неуспешния размножителен сезон през миналата година, поради екстремно ниското ниво на река Дунав, което доведе до пресъхването на блатата на остров Персин, към днешна дата общо 35 двойки къдроглави пеликани загнездиха върху двете наколни дървени платформи в блато Песчина, намиращо се в ПП „Персина“.

Гнездящи двойки в блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Гнездящи двойки в блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

От друга страна, рекордна численост на гнездящите двойки в ЗМ „Калимок – Бръшлен“ установиха експертите и доброволците на БДЗП през настоящия сезон. Освен 64-те двойки, които заеха двете наколни дървени платформи, още 15 двойки са оформили гнезда върху паднали дървета, което е изключително интересно и любопитно.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

С това общият брой на гнездящите пеликани в защитената местност става 79, като за сравнение  само преди две години техният брой беше едва 3, а миналата – 30. Това е изключителен природозащитен успех, който е крачка напред към опазването на този величествен вид.

Колонията в ЗМ "Калимок - Бръшлен", © Дамян Петков

Колонията в ЗМ „Калимок – Бръшлен“, © Дамян Петков

Експертите и доброволците на БДЗП ще продължат с редовния мониторинг на вида, като всички се надяваме пеликаните в Природен парк „Персина“ и в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“ да имат успешен гнездови сезон!

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

При мониторинг с дрон е много важно птиците да не бъдат обезпокоени. Затова този тип проучване се извършва само от експерти по вида.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE e на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.