Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В Международния ден на детето – 1 юни, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) приканва всеки да надникне в гнездо с новоизлюпено малко на една от най-редките птици на планетата – египетският лешояд. Мястото е сайтът www.LifeNeophron.eu

На 30-ти май първото от двете яйца се излюпи и родителите веднага започнаха да полагат много внимателни грижи за малкото. Второто яйце се очаква да се излюпи седмица по-късно – на 7-ми юни. Семейството египетски лешояди е известно не само у нас. От 2012 г. досега всяка година стотици хиляди хора от над 140 страни стават свидетели в реално време на сайта www.LifeNeophron.eu на завръщането на птиците от Африка през пролетта, излюпването на малките, грижата за тях и първия полет на новото поколение. Общо 15 малки досега са напуснали успешно известното гнездо в скален манастир, разположено близо до град Провадия и превърнало египетския лешояд в символ на града.

Египетски лешояд, кемра

В момента и двете птици се редуват да лежат върху новоизлюпеното пиле и другото яйце и да носят храна. Данните от камерата и инсталираните фотокапани в гнезда на вида в Източните Родопи показват, че мъжките лешояди полагат повече усилия при строежа на гнездото, докато женските имат по-важна роля по време на мътенето на яйцата. Но и двата пола имат еднакво значение при храненето и отглеждането на малките, като успешно поемат ролята на другия родител, когато се наложи.

Сътрудници по LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ редовно осигуряват на двойката достатъчни количества безопасна храна, за да се сведе до минимум рискът от попадане на отрови или липса на достатъчно количество за успешното изхранване на малките. Всяко лято те бдят над младите птици в най-уязвимия за тях период – този на първия полет.

Технологии като камерите и фото-капаните ни позволяват да разберем повече за световно застрашения вид, а по този начин да бъдат определяни и прилагани подходящите мерки за неговото опазване.

Египетският лешояд е една от най-бързо изчезващите хищни птици на планетата. В България популацията му наброява едва 26 двойки, които гнездят основно в Източните Родопи, и малка част – в Северна България.

Камерата е инсталирана в рамките на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Проектът обединява усилията на 20 институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е координиращата организация.