Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 01 и 02 октомври се проведоха първите две от заплануваните общо пет изследователски експедиции в Странджа планина.Те са част от проект на Българското дружество за защита на птиците – “Горите, реките и птиците, които обичаме”, финансиран от Княжество Монако. В тях участваха ученици от 6 до 8 клас от СОУ” Никола Вапцаров”, гр.Царево, преподаватели, представители на ОДК Царево и доброволци от БДЗП – кл.Бургас.

В събота младите изследователи проучиха ЗМ”Устието на река Велека”. Бяха описани подробно всички животински и растителни видове, различни местообитания, почви и скали. Накрая, експертите на ОДК Царево със своята подвижна лаборатория взеха водни проби от река Велека и всички ученици имаха възможност сами да  изследват водата на терен. В природата бе върнат и един световно застрашен вид – шипобедрена костенурка, която бе намерена по-рано в Бургас. Фактът, че двата вида сухоземни костенурки в България са застрашени от изчезване, е учудващ за  мнозина, но масовото им ловене е довело до критично намаляване на числеността им. Причина за това са недостатъчната информираност на хората и стари поверия. Бъдещите природозащитници обсъдиха и дадоха своите предложения за решаване на екологичните проблеми на тази защитена местност. През ноември ще бъдат организирани различни акции за решаване на установените проблеми.

В неделя  група от 20 човека посети и изследва и ЗМ”Марина река”. Основните участници в експедицията също бяха ученици от 6 до 8 клас от СОУэ ”Никола Вапцаров”, гр.Царево. Слабият дъжд не попречи на децата да опишат подробно всичко в защитената местност и да изследват р.Марина река. Те имаха възможността да видят няколко реликтни вида – странджанска зеленика, подезичест залист, странджанско бясно дърво, лечебната лавровишня, странджански дъб и други редки растения.

На връщане младите изследователи направиха импровизирано почистване на района и за отрицателно време напълниха един голям чувал с боклук. За съжаление той не беше достатъчен да събере всичките отпадъци и учениците сами предложиха да бъде организирано почистване на местността. Събраната информация ще се използва за изготвяне на досиета за изследваните територии, които ще бъдат внесени в края на проекта – февруари месец, в РИОСВ-Бургас и ДПП ”Странджа”, като информацията ще може да послужи в работата им. Това ще стимулира учениците да продължат да работят и участват в различни образователни и природозащитни проекти.

Експедициите бяха съчетани с честването на Европейските дни за наблюдение на птиците на 01 и 02 октомври, които се провеждат на всеки две години от 1994 г. и се честват в цяла Европа. Доброволците на БДЗП изнасяха лекции за всички наблюдавани птици.

Официалният старт на проекта беше даден на 05 юни 2005 – Световния ден на околната среда. В него участват ученици от 6 до 8 клас от Царево, Ахтопол, Звездец и М.Търново, както и различни институции – Дирекция на Природен парк “Странджа”, Общините Царево и М.Търново, Регионален инспекторат по образованието – Бургас, РИОСВ – Бургас, ОДК – Царево и ОДК – Бургас.

Целта на проекта е да засили интереса на подрастващите към природата и необходимостта от опазването й. Чрез него се популяризират  защитените територии в България, с акцент върху тези в Странджа планина. Предстоят експедиции и в района на Малко Търново, Звездец и Ахтопол.