Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Моментът на милионния запис настъпи! Ято розови пеликани донесе наградата на победителя Ивайло Димчев. Ивайло е един от най-активните потребители на приложението SmartBirds Pro  и до момента е направил повече от 6000 записи на птици, бозайници, земноводни, влечуги и растения. Само за 2019 г. той е на осмо място по брой записи, като милионният за приложението му носи и таблет.

Всеки може да се регистрира и да използва онлайн платформата SmartBirds.org и/или мобилното приложение SmartBirds Pro на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Чрез мобилното приложение SmartBirds Pro всеки от нас може да допринесе за проследяване на промените в българските популации на дивите птици, бозайници, земноводни, влечуги, защитени и други безгръбначни животни. Достатъчно е да инсталирате приложението на вашето мобилно устройство под Android и да записвате всяко наблюдавано от Вас диво животно. SmartBirds Pro е удобно за използване, както за професионални цели при провеждането на специализиран мониторинг, така и за единични наблюдения на запалени природолюбители. Използвайки приложението, разработено и непрекъснато обновявано от БДЗП, потребителят може още да съхранява следата си – „трака“, от всяко свое посещение в природата, както и да съхранява снимки от направените от него наблюдения.

За хората, прекарващи много време сред природата, препоръчваме и любителското приложение SmartBirds – определител на гнездящите в България птици (общо 269 вида) и електронен дневник за наблюдения. Съдържа снимки на птиците, карти с разпространението им в България и информация за това как изглеждат, с какво се хранят, какви местообитания предпочитат, и къде в България могат да бъдат наблюдавани. Включена е също кратка информация за тяхното размножаване, периодите на миграция, природозащитния им статус и заплахите, които ги грозят. Описанието и координатите на зоните за птиците от мрежата Натура 2000 ще ви помогнат да намерите най-близките до вас места за наблюдение на птици.

Очаквайте скоро още интересни конкурси с награди, а засега – честито на победителя!