Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Интензивното земеделие е замърсило до такава степен подпочвените води в Европа с нитрати и пестициди, че много градове и села не могат да осигурят безопасна питейна вода на жителите си. Земеделието е отговорно за над 50% от азота във водата и е значителен източник на фосфати. Освен това използва прекомерни количества вода. Селското стопанство представлява 36% от общото годишно потребление на вода в Европа, като през лятото това се увеличава до около 60%. Недостигът на вода засяга  около 100 милиона жители.

Сегашната Обща селскостопанска политика (ОСП) насърчава това разрушителното промишлено производство. В момента 60% от европейските реки, езера и влажни зони са застрашени. Но вместо да се работи за подобряване на ОСП, в момента се настоява за отслабване на основния закон за защита на водните ресурси на континента. Кампанията #ProtectWater има за цел да запази настоящата Директива за водите и вече има подкрепата на 130 000 европейски граждани.

За да защити сладководните води следващата ОСП трябва да следва стандартите на сегашната  Директива за водите, а значителна финансова подкрепа трябва да бъде насочена към устойчивото земеделие.  В момента се дискутират реформи, които имат за цел да подкрепят интензивното земеделие, което пресушава реките ни и замърсява езерата.

Подкрепи кампанията за опазване на водите в Европа „Живи реки“ #ProtectWater тук.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.