Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Михаил Илиев/БДЗП

На 08.02.24 при рутинен обход в района на Дуранкулашкото езеро експертът от БДЗП Михаил Илиев наблюдава много редкия за България вид белобуза гъска (Branta leucopsis). Тази гъска се размножава в далечния север – Гренландия, Исландия, Свалбард, Нова земя и други арктически острови, а в последно време и на острови в Балтийско и Северно море. Зимува традиционно в Западна Европа – Нидерландия, Дания, Германия и Великобритания. Срещите на вида в Югоизточна Европа са редки.

© Михаил Илиев/БДЗП

Белобузата гъска е наблюдавана в ято от близо хиляда големи белочели гъски и няколко червеногуши гъски. Интерес представлява и наблюдението на маркирана голяма белочела гъска. След справка по номера на нашийника в базата данни се оказа, че птицата е женска и е уловена и маркирана от нас на 11.02.2020г. отново в същия район около Дуранкулашкото езеро. Така след четири години тази птица отново е дошла да зимува в България.  За посочения период вероятно е прелетяла не по-малко от 40 000 км. до гнездовищата в тундрата и обратно.