Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Димо Шехларски

На 24 юни екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави сателитен предавател на млад къдроглав пеликан от гнездовата колония на вида в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това е първото пеликанче с предавател, което е излюпено и отгледано в българска колония на вида.  

Предавателят тежи 33 грама и e размери 55×56×32 мм. Поставен е на специален участък от крилото на птицата, където да не създава неудобство. Маркираните птици много бързо привикват с предавателите и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно.

Веднага след манипулацията къдроглавият пеликан е освободен в езерото Сребърна, поради липсата на водно ниво в ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Към момента птицата се придържа основно в Сребърна и в Кълърашкото езеро в Румъния, където се храни, заедно с други пеликани.

Маркираният пеликан

© Владимир Младенов

Поставянето на предаватели на къдроглав пеликан се извършва за първи път в България и е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще разберем повече за екологията, придвижванията и заплахите на вида, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

Маркираният с предавател млад женски къдроглав пеликан се казва Кали и е кръстен на ЗМ „Калимок-Бръшлен“, където през 2021 г. се сформира нова гнездова колония върху наколната дървена платформа, която изградихме там. Кали е едно от тридесетте млади пеликанчета, които бяха успешно отгледани през настоящия сезон.

Бихме искали да благодарим на нашия доброволец Димо Шехларски и на приятелите ни от „Сдружение за развитие на туризма в Тутракан и региона“, без които нямаше да можем да осъществим тази толкова важна дейност.

Къдроглав пеликан

© Яна Барзова

Изследването на вида, чрез сателитна телеметрия, се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“,  Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.

Скоро данните от предавателя ще бъдат качени на сайта на проекта www.life-pelicans.com и ще може в реално време да се следят придвижванията на маркирания пеликан.

Придвижванията на Кали

Придвижванията на Кали