Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Редкият за нашата страна вид – кадифена потапница беше наблюдаван днес, само преди броени часове, от екип на Българско дружество за защита на птиците в защитена зона „Дуранкулашко езеро“.

През 2015 година видът е категоризиран като световно застрашен – уязвим вид, защото беше отчетен спад с 40 на сто в световната популация на кадифената потапница.

Екипът извършил интересното наблюдение се състои от колегите ни Михаил Илиев и Валентин Катранджиев. Днес те са регистрирали и други интересни видове в Приморска Добруджа, като потапници звънарки и малък нирец, както и вече доста по-големи числености на червеногушата гъска и големи белочели гъски.

Увеличаването на броя на мигриращите гъски в нашата страна, както и на редките гости, като кадифената потапница, се дължи на застудяването и първия паднал сняг, което значително е променило орнитологичната обстановка в Североизточна България, смятат колегите извършващи в момента теренните проучвания в района на Приморска Добруджа.