Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Три дни преди четвъртото броене на врабчетата в България, решихме да споделим с вас какво знаем за врабчетата, благодарение на броенето през изминалите три години. Кампанията „Ние броим врабчетата“ стартира през март 2017 г., като първото броене реално се проведе на 8 април 2017 г.

За трите години, през които проследяваме числеността на врабчетата в страната, с подкрепата на стотици доброволци, научихме че, най-голям е делът на домашното врабче от всички регистрирани врабчета. През годините, разбира се, броят му варира, но е близо до 70 на сто от всички записани врабчета. Почти не се променя и числеността на полското врабче, като регистрираните такива са между 18-29% от всички наблюдавани и преброени врабчета.  Най-малък относителен дял заема испанското врабче, особено при старта на кампанията през април 2017 г. Тогава испанското врабче все още мигрираше и не се беше завърнало по местата, на които гнезди. През втората (2018 ) и третата (2019) година делът на испанското врабче нарасна спрямо общия брой регистрирани врабчета и достигна до 5%, като това се дължи на изместването на броенето във времето – от началото на април в средата на май.

Локациите, на които се броят врабчета, са от различни населени места в страната – от големите градове, като София, Варна и Пловдив до много малки села пръснати по цялата страна, като Любенова махала.  Броят на локациите също варира всяка година, но средно е между 400-500. Различен е и броят на населените места, от които се провежда преброяването, като средно е около 100. Към кампанията „Ние броим врабчетата“ преди всичко се присъединяват хората от София. Най-голям в броят на местата, от които се броят врабчета, именно в столицата.

Участниците в преброяването, които ние наричаме врабчебройци, предпочитат да броят врабчета в междублокови пространства, паркове с дървета и храсти, и тихи улици. Тези предпочитания се запазват през годините.

Ясно изразена е и тенденцията най-висок брой места с нулеви наблюдения да са регистрирани в София. Този дял отнесен към общия брой места, на които се провежда преброяването, показва че в между 16 и 33 на сто от местата, които са отбелязани на картата, не се установяват врабчета. И този дял за съжаление расте с всяка изминала година.

Очакваме с нетърпение  тазгодишното преброяване на врабчетата. На 16 май, събота, ще броим за четвърти път врабчетата между 9:00 до 12:00 ч.  Включи се!