Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

До днес само 5 от общо 27 птици, маркирани от 2012 г. насам със сателитни предаватели, са оцелели и продължават да ни изненадват с нови интересни истории.
Иляз е единственият оцелял от деветте млади птици, маркирани през 2012 г. Лешоядът вече е възрастен (почти на 6 години) с невероятна история. Последните 4 зими той прекара в целия район от изток до запад на Сахел, като използва много и разнообразни миграционни пътища (Фигура 1, 2, 3 и 4), а през 2017 се завърна за втори път на Балканите. Прелетната миграция на Иляз започна на 4 април от Судан (където бе прекарал зимата) и завърши на 28 април в България. Лешоядът  прекара много време на площадката за подхранване на БДЗП в Студен кладенец, Източни Родопи, като също посети и площадката за подхранване на ФДФФ в Котленска планина, Централна България. Есенната му миграция  започна на 30 август от Източни Родопи  и завърши на 1 октомври в Централен Чад. По пътя към Африка Иляз направи два дълги престоя за почивка – в Централна Турция и Египет. Птицата в момента зимува в пустинни и полупустинни местообитания в Централен Чад, нощувайки на земята или по върховете на дървета.

Аос е възрастен женски египетски лешояд, гнездящ в Албания. По отношение на миграционното й поведение тя е една от най-консервативните птици, които някога сме виждали. Аос следва един и същ миграционен път откакто е маркирана през 2015 г. – от района на езерото Чад до Албания и обратно (Фигура 5). През 2017 г. Аос започна своята пролетна миграция на 9 Март и достигна гнездовите си територии на 12 април. През есента пътят й обратно към Африка бе същият, като тръгна на 11 септември от Албания и достигна езерото Чад на 6 Октомври. Малко или много Аос следва един и същ миграционен коридор право на юг и обратно на север без никакви продължителни спирки, с изключение на нощувките. В момента Аос зимува в пустинни и полупустинни местообитания в Чад.

Елоди бе единственият сред трите млади египетски лешояда, предоставени на БДЗП от Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), който през 2016 г. успешно прелетя през Средиземно море и достигна местата за зимуване в Африка. Елоди временно се установи на границата между Нигерия и Нигер в смесени полупустинни местообитания и савани с много населени места в района. Често прекарваше нощите на дървета, храсти или на земята. За съжаление през септември птицата бе застреляна за хрaна в Нигер (доказателства, предоставени от SCF) – очаквайте скоро подробности за случая.
Борис е възрастен мъжки египетски лешояд, маркиран през 2015 г., който гнезди в района на Студен кладенец, България. Птицата традиционно прекарва зимните месеци в Афар, Етиопия, близо до границата с Джибути (Фигура 6). Борис често използва за нощувка главната електропреносна линия между Джибути и Етиопия, която е безопасна за птицата, и обикаля селищата в близост. През 2017 той започна пролетната си миграция на 2 март и достигна гнездовите си територии само за 20 дни. Няколко месеца по-късно Борис и неговата партньорка отгледаха едно малко, което успешно напусна гнездото си на 18 август. Около месец по-късно, на 21 септември, Борис се отправи към Африка и достигна Етиопия само за 16 дни!

Джени е възрастен женски египетски лешояд, маркирана със сателитен предавател през 2015 г., която остана без своя партньор, заради забавяне с връщането си по време на пролетната миграция през 2016. Закъснението бе причинено от пясъчна буря в Африка и нейният партньор намери друга женска през това време. Заради това по време на гнездовия сезон през 2016 г. Джени не загнезди, но се скиташе в Източните Родопи. През есента отново мигрира до Африка и прекара зимата в Централен Чад (Фигура 7). Тя зимува в почти същия район, където се намираше и Аос. Двата лешояда често споделяха едни и същи райони и един и същ миграционен коридор. На 15 март 2017 г. тя пое отново към България, като й отне почти месец за да достигне гнездовите територии, където прекара известно време в западните части на Източните Родопи, преди да намери партньор. Сателитният предавател ни помогна лесно да разберем местоположението на новата двойка. Гнездовата й ниша се намираше на 15 км от тази на предишния й партньор. Много често младите или скоро сформираните двойки не отглеждат веднага поколение заради липса на опит. Джени намери партньор сравнително късно през сезона и не успя да отгледа малки. На 12 септември  тя напусна новата гнездова територия и достигна Чад на 28 септември.
Може да следите придвижванията на маркираните египетски лешояди тук.