Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците има удоволствието да представи на своята аудитория и всички, които обичат природата втория филм от образователната поредица „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП“. То е посветено на мобилното приложение SmartBirds Pro и в него ще научите как да използвате приложението, за да записвате своите наблюдения в природата.

Нагледно и лесно филмът ще ви преведе през процесите на:

  • изтегляне на приложението,
  • създаване на първоначални настройки, необходими за правилното въвеждане на наблюденията,
  • началната форма за въвеждане на данни,
  • въвеждане на наблюдения и експорт на данните,
  • различни форми за наблюдения,
  • възстановяване на данните.

 

 

 

 

Мобилното приложение SmartBirds Pro e електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на птици, бозайници, земноводни, влечуги, защитени и други безгръбначни животни и защитени растения. То е свързано с Информационната система за биологична информация на БДЗП, която ви представихме в първия филм от поредицата. SmartBirds Pro е подходящо, както за записване на единични наблюдения на запалени природолюбители, така и за провеждане на специализиран биологичен мониторинг от специалисти. Създаденото от БДЗП приложение се използва не само в България, но и в други страни в региона на Балканите, с версии на албански и македонски език.

Припомняме ви, че поредицата ще се състои от 4 епизода, с чиято помощ желаещите да усвоят начина на работа с приложението да бъдат максимално улеснени.

Първия филм може да гледате тук.

Втория филм може да гледате тук.

Как още може да ни подкрепите!

Гледайте видеата в YouTube канала на БДЗП и се абонирайте за него.

Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“