Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците има удоволствието да представи на своята аудитория и всички, които обичат природата, четвъртият филм от образователната поредица „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП“.

В него ще научите как може да регистрирате различни заплахи за природата:

  • Какви заплахи може да установите и да въведете
  • Как да дадете оценка за силата на заплахата
  • Как да добавите допълнителна информация, която не е включена в списъците от приложението

Важен елемент от приложението е регистрирането на отрови в природата. Внимание! Тази част от филма съдържа чувствителни кадри, които не са подходящи за деца.

Поредицата „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП“ (https://youtu.be/AmPJg0PPytc) се състои от 4 епизода, с чиято помощ желаещите да усвоят начина на работа с приложението, да бъдат максимално улеснени. Може да гледате всички епизоди в Youtube канала на БДЗП:

Усвояването на възможностите на SmartBirds Pro ще ви помогне да участвате пълноценно в кампаниите и инициативите на БДЗП, една от които е изработването на второ издание на „Атлас на гнездящите птици в България“.

Как още може да ни подкрепите!

Абонирайте са за Youtube канала на Дружеството, за да следите работата ни.

Последвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

___________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България

.