Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Имаме удоволствието да ви представим третия филм от образователната поредица „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП“. Той е посветен на инициативата по изготвянето на второто издание на Атлас на гнездящите птици, в която си партнираме с Националния природонаучен музей към БАН, Шуменския университет и Фонда за дивата флора и фауна.

В събирането на данни може да участва всеки природолюбител, който познава птиците и се интересува от тяхното наблюдение. Дори и начинаещите могат да допринесат за изготвянето на Атласа, като записват в мобилното приложение SmartBirds Pro видовете, които познават и степента на вероятност за гнездене.

В новия филм от поредицата засягаме въпроси, които ще ви помогнат да извършите наблюденията си и да запишете данните в приложението според целите на Атласа. В него ще разберете:

  • каква е същността и целите на изданието,
  • как да изберете квадрат за проучване,
  • как да събирате данни със SmartBirds Pro според подхода, възприет при изготвянето на Атласа,
  • как да определите степента на достоверност за гнездене.

Избор на квадрат SmartBirds - Преглед на данни Степени на достоверност за гнездене

В Youtube канала на БДЗП може да гледате и предишните два филма от поредицата, които ще ви предоставят всички необходими знания и умения за боравене с приложението SmartBirds Pro:

Информационна система SmartBirds.org

Мобилно приложение SmartBirds Pro

Атласът на гнездящите птици в България е най-мащабното картиране на биоразнообразието у нас, чието първо издание от 2007 г. послужи като основа за редица природозащитни дейности, включително за изграждане на мрежата Натура 2000.

Второто издание на Атласа не само ще представи актуални данни за гнездящите птици, а ще бъде и първи опит за пълно картиране на зимуващите птици у нас. С това България ще се нареди сред малкото страни със зимен атлас на птиците.

Как още може да ни подкрепите!

Гледайте видеата в YouTube канала на БДЗП и се абонирайте за него.
Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

___

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“