Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В периода 25-26 февруари в Лемос (Гърция), в близост до Преспанското езеро, се проведе обучителен семинар в рамките на проект „Животът на пеликана“. Целта на семинара бе да се обсъдят методиките и схемите за мониторинг и проучване на къдроглавите пеликани, както и да се дискутират други важни дейности, като опръстеняването и поставянето на предаватели.

Домакини и лектори на събитието бяха експертите от Дружеството за защита на Преспа, които имат дългогодишен опит с природозащитните дейности, свързани с опазването на къдроглавия пеликан. В обучителния семинар взеха участие близо 20 експерти от България, Румъния и Гърция. Екипът на Българско дружество за защита на птиците, заедно с колегите от Дирекция на Природен парк „Персина“, представиха състоянието на гнездовата популация на къдроглавия пеликан в страната, както и плануваните дейности по проекта, които ще се осъществят през 2020 г. След края на теоретичните занятия, участниците посетиха и езерото Малка Преспа, където успяха да наблюдават гнездящите къдроглави пеликани.

Проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път” (LIFE18/NAT/NL/000716) е финансиран по програма Life на ЕС. Проектът се координира от  Rewilding Europe, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Румънското орнитологично дружество SOR, Гръцкото орнитологично дружество HOS, Дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене, Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.