Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

заради инвестиционни намерения днес на заседание на Националния съвет по биологично разнообразие. Съветът гледа общо 44 предложения за зони от Натура 2000. Те бяха отложени за включване в екомрежата от МС през март т. г., а границите им дадени за прецизиране от експерти на БАН.

От Калиакра са орязани 5286 ха земеделски земи в терени, за които е планирано изграждане на ветроенергийни паркове. От Емине се изключват 2206 ха крайбрежни територии от Влас до Ахелой, които са с приети устройствени планове, т. е. вече са застроени с курортни комплекси. Съветът отхвърли скандално Рила-буфер по Директивата за местообитанията, въпреки предложението на БАН, зоната да остане и то в първоначалните си граници. В рамките на зоната има два проекта за ски курорти – Супер Боровец и Езерата-Паничище-връх Кабул.

Решението на НСБР обяви на пресконференция след заседанието зам.-министърът на околната среда и водите Йордан Дардов като обобщи, че от 26 зони за птиците, 24 са приети в предложените граници. На три зони по директивата по местообитанията също са нанесени корекции, без промени са приети 15. Общо зоните по двете директиви у нас са 342, а площта на мрежата заема 33,8% от територията на страната.

И двете окастрени по Директивата за птиците зони са от изключително значение за мигриращите птици. Изключването на земеделските земи от зона Калиакра е зелена светлина за строителството на ветрогенератори в участъка между Каварна и резерват Калиакра – място, което мигриращите птици няма как да прескочат или заобиколят по неизменното от векове миграционно трасе. Земеделските земи в района са предложени за част от зоната и заради нощувката по време на миграция на големи ята от щъркели, наброяващи често над 5000 птици. Това са площи, където се хранят мигриращите грабливи птици, ключови са и за храненето на редица видове, сред които дебелоклюната чучулига – вид застрашен на ниво ЕС и с най-плътна популация у нас в района на Калиакра.

Експертите от БАН декларираха пред медиите, че предложените от тях граници ще осигурят опазването на мигриращите през Калиакра птици и орязването им няма да намали значимостта на зоната. На пресконференцията не се чуха обаче изказаните по време на заседанието аргументи, а именно, че правейки оценка на границите са имали предвид и възможностите за развитие на бизнеса.

Изключването на площи от зона Емине пък е напълно неоснователно както от екологична, така и от гледна точка развитие и инвестиции. По публикации на БАН над тези терени също прелитат потоци от хиляди мигриращи щъркели, пеликани и грабливи птици. Включването в Натура-зона налага стандартни ограничения за опазване на мигриращите птици като строителство на летища, небостъргачи, радиокули и ветрогенератори, т. е. съоръжения принципно неприемливи за съществуващите вече там курорти.

БДЗП припомня, че по повод ветрогенераторите на Калиакра вече е отворен файл от Бернската конвенция и отдавна са констатирани щетите, които строителството на ветропаркове нанася там. Ако се стигне до неприемливи от научна и природозащитна гледна точка граници на защитената зона, проблемът ще бъде отнесен до ЕК.