Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Царски орел, © Светослав Спасов

Онлайн кампанията на телекомуникационната компания Теленор за закупуване на разопаковани устройства събра 4150 лв. за създаването на гора в ключово местообитание на царския орел.

През март за всяко закупено устройство по време кампанията  телекомът дари средства  в подкрепа на създаването и поддържането на гора, която да се превърне в дом на световно застрашения вид. Гората ще бъде засадена в защитената зона „Сакар“ в района на Тополовград.  Средствата ще бъдат използвани за създаването на гората и грижата за нея особено през първата година от залесяването.

Сакар е от изключителна важност за опазването на хищните птици в страната, като приютява най-голямата част от популациите на царския орел, белоопашатия мишелов, малкия креслив орел, малкия орел и черната каня. Засаждането на дървета е една от ключовите дейности за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на царския орел, а деградацията им е една от основните заплахи за вида у нас. Надяваме се новите дръвчета след време да приютят гнездо на царски орел в короните си.

В момента страната ни приютява едва 35 двойки царски орли, за които полагаме специални грижи и извършваме редица природозащитни дейности, целящи смекчаване на основните заплахи за вида и подобряване на местообитанията му.

Изказваме огромна благодарност на Теленор за ценната подкрепа в опазването на емблематичната птица!