Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Стартира кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“, която дава публичност на добрите примери в борбата с престъпленията срещу природата. Инициативата се организира от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите за пета поредна година.

От 1 февруари до 30 април организаторите ще събират номинации на хора, които имат принос в разкриването или предотвратяването на престъпления срещу природата. В кампанията се приемат номинации както на професионалисти, така и на любители. Целта е те да бъдат поощрени и да бъдат пример за цялото общество като хора с активна гражданска позиция и високи професионални стандарти.

Досега в кампанията са получени 42 номинации. Това са професионалисти от различни институции и активни граждани, които са предприели адекватни мерки за разкриването на подобни криминални прояви. Сред наградените има представители на държавни горски и ловни стопанства и регионални дирекции по горите, на Регионални инспекции по околното среда и водите, на различни структури на МВР, на неправителствени организации, журналисти, любители на природата.

Престъпленията срещу природата са сериозни нарушения на закона, които могат да имат трайни последствия върху околната среда и да доведат до изчезването на ценни животински и растителни видове. Поставянето на проблемите на обществото на преден план и вярата във върховенството на закона са важни предпоставки за едно по-добро бъдеще – както за хората, така и за природата.

Примери за престъпления срещу природата са незаконното улавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа, трафик и търговия със защитени видове, използване на отрови и незаконни методи за лов с примамки, бракониерски отстрел, незаконно препариране, умишлени палежи на горски територии и други.

Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ като номинира колега, познат или себе си. Кандидатства се с попълването на формуляр за номинации. От значение е да бъдат приложени снимки, кореспонденция с институции, документи, показващи развитието на случая, тъй като те удостоверяват действията, предприети от кандидата.

Независимо жури от представители на БДЗП, ИАГ и медиите ще определи победителите в кампанията в две категории – професионалисти и любители. Всички те ще получат плакет, грамота и парична награда от 150 лева. Грамота ще получат и хората, изпратили номинациите. Награждаването ще се извърши на специална церемония пред медиите през май 2018 г.

Всички истории ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта и във фейсбук, за да достигнат до повече хора.
Номинациите се изпращат на адрес: до 30.04.2018 г.

За повече информация посетете www.EagleForests.org.

Кампанията се организира от Изпълнителната агенция по горите и Българското дружество за защита на птиците и се провежда в рамките на проекта „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България“, финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз.