Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Малко над 1000 лева от 15 индивидуални дарители събра каузата „Купи дом на царския орел“. С тях ние ще закупим поне 2 дка земя, с които ще увеличим квадратурата на дома на двойка царски орли в Сакар.

Събраните средства в помощ на царския орел постъпиха по време на първото издание на националната кампания „България дарява“, което се проведе от 22 до 31 март 2019 г.

Българско дружество за защита на птиците изказва благодарност на всеки един от вас, които почувствахте каузата близка, повярвахте в нея и я подкрепихте.

Това е само един от начините, по които помагаме на царския орел в България. Осигурявайки достатъчно по площ пасища за царските орли, всъщност ние осигуряваме места, в които птиците могат да ловуват и да отглеждат потомството си.

Днес една от най-големите заплахи за застрашения в световен мащаб царски орел е загубата на местообитания – местата, в които живее. Налице е тенденция към разораване и превръщане на значими за вида територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини. Така се разрушават многочислени колонии на лалугери и двойките царски орли биват лишавани от храна, което може да доведе до напускане на домовете им – земите, в които живеят.

Всеки един допълнителен дка земя е от огромно значение за опазването на царския орел не само у нас, но и в света.

Националната кампания „България дарява“ се провежда всяка година. Целта е да привлича нови последователи, да достига до все повече хора и да помага на каузи да намират подкрепа. С приключването на тазгодишното издание на „България дарява“ не приключва набирането на средства за реализирането на каузите на 120 организации от цялата страна.

Все още може да изберете кауза, която да подкрепите на платформата www.bulgariadariava.bg  или да дарите за нашата кауза „Купи дом за царския орел“. Възможните дарителски механизми са – банково дарение и  еPay.