Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази седмица две комисии на Европейския парламент – Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) и Комисията по рибно стопанство (PECH) гласуваха за отхвърляне на предложения от Европейската комисия Закон за възстановяване на природата. С това становище група членове на парламента пренебрегват интересите на собствените си избиратели, които се сблъскват с безпрецедентното въздействие от колапса на екосистемите и климатичните промени.

За пореден път научните доказателства, които демонстрират ясно, че ако искаме да гарантираме прехраната си в дългосрочен план, трябва да възстановим природата бяха игнорирани. Възстановяването на увредените морски екосистеми гарантира опазването на прехраната на крайбрежните общности, сред които са риболовът и туризмът.

Месеци наред антиекологичното лоби води дезинформационна кампания. Тази седмица това стана очевидно в дискусиите и изходът от гласуването в двете комисия не беше изненада. Вместо да предложат решения за опустошителните наводнения и суши, които застрашават поминъка на фермерите и дългосрочното продоволствено осигуряване, AGRI пренебрегна напълно тези проблеми. Членовете на консервативните и либералните групи в комисиите, сред които Европейската народна партия, Европейските консерватори и реформисти и Обнови Европа, заедно с крайнодесните формации гласуваха срещу възстановяването на океана и така потъпкаха грубо предишните опити на своите представили да спрат кризата в климата и загубата на биоразнообразие. Тяхното късогледство поставя бъдещето на европейския риболов и здравето на морските екосистеми в опасност, а последствията от това ще понесат милиони хора в Европа.

„Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент отново показа, че предпочита да защитава краткосрочните икономически интереси на шепа лобисти вместо да осигури безопасно бъдеще за всички нас. Като игнорира силния глас на загрижените граждани, НПО, учени и прогресивни бизнеси за спешно възстановяване на природата, тя пропусна уникална възможност и вместо това гласува в полза на отговорните за увреждането на природата“ – изтъкна Софи Рашарт, експерт политики в BirdLIfe Европа и Централна Азия.

„България е една от страните в Европа, изложена силно на риск от опустиняване вследствие не климатичните промени. Земеделието у нас, както и навсякъде в Европа, е тяхно свързано с природните ресурси (води, почви) и зависи от стабилността на екосистемите и биоразнообразието като цяло. Възстановяването на природата е ключово за справяне с такива проблеми като наводнения, осигуряване на продоволствена сигурност. Инвестирането в природа днес е инвестиция в нашето близко и по-далечно бъдеще, затова и Законът за възстановяване на природата трябва да бъде подкрепен днес! Надяваме се и апелираме не само Комисията по околна среда да подкрепи Закона за възстановяване но природата, но и българските евродепутати и българските министри, на които разчитаме, да вземат правилните решения“ – коментира Ирина Матеева, Отговорник по европейските политики на БДЗП.

Гласуването в Комисията по околна среда ще се проведе на 15 юни 2023 г. Коалицията от природозащитни организации в цяла Европа води кампания в подкрепа на закона, който е от ключово значение за бъдещето на всеки от нас. Над 75 000 европейски граждани вече са заявили ясно, че за тях възстановяването на природата е приоритет. Време е да удвоим усилията си и да покажем, че бъдещето на всички нас зависи от запазената и възстановена околна среда. Всеки европейски гражданин може да изпрати това послание през сайта Restore Nature, и да призове националните представители в Европейския парламент да гласуват в полза на природата.

Снимка: David Lawson/WWF-UK