Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Новият международен LIFE проект „Danube Free Sky“* търси своето лого и отправя покана към всички, които биха искали да вземат участие в конкурса. Проектът обединява усилията на седем държави по поречието на река Дунав (Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия) с цел да защити застрашени видове диви птици от токов удар и сблъсък с въздушните проводници на електрически линии във важни за тях местообитания.

Проектът стартира в началото на септември 2020 г. и ще продължи до февруари 2026 г. През този период ще бъдат изследвани хиляди електрпроводи и въздушни проводници, като на най-опасните участъци ще бъдат инсталирани дивертори за по-добра видимост за птиците и предотвратяване на сблъсъци с проводниците. Ще бъдат изолирани и опасни електрически стълбове, за да се предотврати токов удар.

Проектът включва неправителствени природозащитни организации, компании от частния сектор (8 електрически компании и 1 железопътна компания), държавни природозащитни институции и общини.  Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са партньорите в проекта за страната ни. Основната цел е да се създаде по-безопасно място за птиците по „Европейската Амазонка“ – необикновената река Дунав. За повече информация посетете www.danubefreesky.eu

Логото на проекта ще се използва за най-различни цели: в електронна версия на уебсайтове, социални мрежи, видеоклипове, договори/официални документи, върху печатни материали, публикации, тениски, химикалки, магнити, стикери и др.

Как да кандидатствам:
Всички конкурсни предложения трябва да спазват Правилата и условията, достъпни на английски език тук²’³ .
Конкурсните предложения (*.png/*.jpg, 72 dpi)  и въпроси, ако има такива, могат да се изпращат по имейл до 10 януари 2021 г. 23:59 ч. централноевропейско време (CET) на адрес: ,  с предмет на имейл: „Logo DanubeFreeSky“.
Печелившата награда е 800,00 € (осемстотин евро).

Официален език на състезанието и за комуникация със състезателите ще бъде английският.
Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта www.danubefreesky.eu.

Очакваме с нетърпение вашите идеи!


Проектът LIFE Danube Free Sky – Transnational conservation of birds along Danube river (LIFE19 NAT/SK/001023) се съфинансира от програма LIFE на Европейския съюз..

² Защита и принципи на обработка на лични данни тук.

³ Проектът си запазва правото да актуализира правилата и условията. Единствената валидна версия е тази, публикувана на уебсайта www.danubefreesky.eu