Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявяват конкурс за рисунка. Конкурсът ще се проведе от 25 август до 8 октомври и е насочен към ученици oт всички класове в цялата страна.

Темата на конкурса е „Земите и горите на орела“ и е посветена на една от най-емблематичен за българските гори птици – малкият креслив орел. Учениците могат да нарисуват вида в естествената му среда – сред короните на дървета, където свива гнездо, в полет или в обширните ниви и поляни, където ловува. Имат свободата да използват средства и техники по собствен избор.

След изтичане на крайния срок  жури ще определи най-добрите творби в категориите: I-IV клас, V-VII и VIII-XII клас. Победителите ще бъдат обявени на 15 октомври на сайта eagleforests.org, като първите трима от всяка възрастова група ще получат награди, а техните творби ще станат част от календар за 2022 година, който ще се разпространява в цялата страна.

Рисунките трябва да бъдат изпратени на адреси: и , като към всяка творба трябва да бъдат добавени: трите имена на ученика, адрес, телефон за връзка, град, училище и клас.

Всички получени произведения ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на проекта „Земите и горите на орела“, където родителите и младите художници ще могат да видят творбите си.

След приключване на работата на журито, класираните на първите места ще трябва да изпратят рисунките си на адрес: Изпълнителна агенция по горите, град София, булевард „Христо Ботев“ 55, за Любка Върбева.

Конкурсът е част от проекта „Земите и горите на орела“ по програма LIFE на ЕС. Целта на проекта е да бъде опазен един от защитените видове на територията на България – малкият креслив орел, като една от природозащитните дейности е залесяването на нови гори в Източна България, които са дом за вида.