Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Контакти

Централен офис

Централният офис на БДЗП в София има координационни и оперативни функции. Тук са съсредоточени значителна част от дейностите, свързани с цялостната работа на дружеството и по изпълнението на отделни проекти. Служителите в централния офис изпълняват административните дейности, свързани с работата на БДЗП, и подпомагат дейността на доброволците.

Офис на LIFE проект “Горите на орела“

София 1000
бул. Христо Ботев 48, ет. 4
тел./факс: (02) 979 95 00

Офис Пловдив

Пловдив 4000, п.к. 562
ул. Леонардо да Винчи №5

Офис Хасково

Хасково 6300, п.к. 130
бул. България 41, Младежки дом, стая 114

Офис Свищов

Свищов 5250, ул. “Петър Ангелов” 18 А, ет. 1, офис 8
тел./факс: (0631) 64014