Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днешните заключения на Съвета по селското стопанство относно Общата селскостопанска политика след 2020 г. обръщат гръб на научните доказателства за кризата в околната среда в земеделските земи на Европа и потъпкват препоръките на Европейската сметна палата.
Ариел Брунър, Старши експерт по политиките на ЕС от BirdLife Европа описва днешните заключения като „сюрреалистичен манифест“, позовавайки се на липсата на научна основа в плановете на министрите, на отричането на кризата в околната среда в земеделските земи и на напълно неверните твърдения, че ОСП вече се занимава с проблемите на околната среда и климата. Крайният вариант на доклада на Съвета по земеделие относно ОСП след 2020 г.  се оказа без подобрение в тази насока.

Последната оценка на социално-икономическите и екологичните показатели на ОСП подчерта огромната неефективност по отношение на изразходването на средствата от ОСП. Около 80% от директните плащания отиват в най-богатите 20% от бенефициентите, оставяйки много земеделски производители, които развиват природосъобразна дейност, без финансиране. Оценката също установи, че най-щедрите плащания за околната среда са насочени към най-неефективните екологични мерки. Обратно, най-ефективната мярка за опазване на околната среда получава най-малко пари. Европейската сметна палата заключи също, че парите, предназначени за плащания за околната среда в първия стълб („зелени плащания“), са просто „по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологична“.
Съветът също отваря вратичка за връщане на субсидиите за производство, както е било през 80-те години на миналия век. Това допълнително ще стимулира интензификацията на селското стопанство с ужасни последици за околната среда и земеделските стопани.
От друга страна Европейската сметна палата твърди, че ОСП трябва да даде конкретен и  научно обоснован принос към екологичните цели на ЕС.

Ариел Брунър още заяви: „В цяла Европа земеделските стопани излизат от бизнеса, а биологичното разнообразие намалява със скоростни темпове. Но докладът за ОСП е сляп за това. Държавните глави и министрите трябва да отправят поглед към препоръките на Европейската сметна палата и да обособят поне € 15 млрд за опазване на биологичното разнообразие и да гарантират, че всяко евро доставя реална стойност за постигането на целите на ЕС.“

По време на първия съвет по земеделие и рибарство Министърът на земеделието и храните на България Румен Порожанов насочи дискусията към бъдещето на ОСП. Първите две дискусии бяха публично излъчени онлайн. Това не беше само знак за прозрачност, но и демонстрация на готовността на българското председателство да достигне възможно най-голям брой заинтересовани страни. Но въпреки намерението за пълна прозрачност финалния дебат протече на затворени врати.