Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Крайният срок за регистрация за конференцията, посветена на ловния сокол, се удължава до 21 юли! Можете да попълните формата за участие и да изпратите своето резюме тук.

Конференцията ще се проведе в Стара Загора, България от 12 до 15 октомври 2023 година. Примерните теми на докладите, които биха могли да се презентират по време на конференцията, са следните:

  • Статус и проучвания на ловния сокол – състояние и тенденции на популацията; методи на проучване и иновации, GPS телеметрия, миграция, скитане, използване на местообитанията, генетика, биология и екология на вида.
  • Заплахи за соколите – бракониерство, ограбване на гнездата, отравяне, сблъсъци с електропреносната мрежа, загуба на местообитания и др.
  • Опазване на ловния сокол – подходи и методи, международно сътрудничество, работа с местни общности, управление и възстановяване на местообитанията, размножаване на затворено и реинтродуциране в дивата природа.
  • Опазване на дребни бозайници – заплахи, управление на местообитания, генетика, размножаване на затворено, транслокации и реинтродукции на видове.

Като част от организацията по конференцията, символичните домакини от „Зелени Балкани“ са предвидили храна за участниците и организирано посещение на местообитанията на ловните соколи на терен и местата на дейностите по реинтродукция на вида в България.

Форматът на провеждане е присъствен. По уговорка с организационния комитет предварително записаните доклади могат да се излъчват и онлайн.

Предвидили сме ключови доклади (30 мин), стандартни доклади (15 мин), кратки доклади (5 мин) и постерни сесии.

Публикуване: 
Оригиналните статии за ловния сокол или за дребните бозайници, свързани с хищните птици ще бъдат публикувани в списанието Ornis Hungarica. Може да научите повече за изданието тук.

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.